Skip to main content

ADDUNEDU O'R NEWYDD. "Goreu awea, gm'rionedd." GOLYGYDD*----- 0.;v\.EDY/ì¥R,DS, jM.'A AR DDYDD GWYL DEWI SANT. Rhian a Thelyrí. BETH A WNEIR YM MHORTH MADOG. [MAN. HEDDYW, HEDDYWAC YFORY, DUWYMMHOB DYFODIAD YR YSTORM. PEN Y GOGARTH. A YW CEIDWADAETH YNWAETHNAG ANARCH- BBIRDD HEDDYW. II. Tryfanwy. [IAETH. EIN LhYFRGELLOEDD CYHOEDDUS. SABBATH YNG NGWLAD Y RHEIEIDR. Gyda Mr. Elias Jones, U.H., Itlandudno. YR YSBOTIAU DUON. II. Meddwdod. LLENYDDIAETH HEDDYW. O DDYDD I DDYDD. Glofa Llandebie. CRI YR HEN LYFRWERTHWYR. EIN DYLEDSWYDD AT YR IAITH GYMRAEG. Y SAER ÍLENYDDOL (Asiedydd). [Mister Morgan, GEM YNYS GALON III. Fel yr Ymddanghosodd HÜGHES AftD SON, CYHOEDDWYR, " PRINCIPALITY FBE8S," GWSECSAM.