Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYHOEDDIAD MISOL Y BOBL ■,■■1, ... .jJMlir rì ...r_.i_... ._■!_ RH/f. XU/L CYFROL IV. MEDI 17, 1879. PR/S CEINIOG. OADEIRIU R BARDD. YR HYN A DDlSGWYLlD YN NGHAERGYBI E, ol absennoldeb o ddwy flynedd ar hugain o wlad ei enedigaeth, aeth Gwilym Alltwen i Eis- teddfod Mon, a gynnaliwyd yn Nghaergybi eieni, ac anrhydeddwyd ef â Chadair yr Eistedd- íod lwyddiannus hono. Teimlid dyddordeb anghyffrediu yn Eisteddfod Mon, 1879. Dis- gwyhwyd presennoldeb I------11 B-----f-----d a'r Anrhydeddus W------E------G------yno, fel cyn- nrychiolwyr y ddwy blaid boliticaidd, i dalu teynrçed o barch i'r bardd a enillai y Gadair. Disgwylid, hefyd, yr hyb.irch Hiraeth- og a'r areithiwr Herber. Teimlid yn dra sicr y deuai y Proffeswr '' Parry, Aberystwyth, a'r awengar Gwilym Eryri, Porth.uadog, yri(î hefyd. Wrth gwrs, rhaid oedd cael Hwfa, "Bardd y Pum' Cadair," Yr oedd pwyllgor gweithgar Eisteddfod Caergybi wedi gwneyd etl holl barotaiadau gogyfer â chadeirio yr Alltwen. Yr oedd y ,-cyfreithiwr Qrifììth, cadeirydd y pwyllgor, wedi gwneyd pobpcíü