Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYHOEDDIAD WYTHNOSOL Y BOBL RHIF. XLV. CYFROL IV. HYDREF 11, 1879. PRIS CE/N/OG. Y BECHGYN YN DYCHWBLYD O YSGOL ST. STBPHAN, LLUNDAIN, AWST 1879. (DAELÜN 2.) Syr W------n (1), yn sefyll yn syth â'i wa ar ei ysgwydd. Dot, Jack, a Dolly yn aros am ei orchymyn. Syr W------n.—Well boys, yr ydwyf newydd roddi cynglior i J—n a W—n. Ymddengys i mi eu bod ill dau yn fecligyn o'r right sort, ond fod yn biti eu bod yn perthyn i'r oclir sydd ynl byw ar fara a dwfr, yn lle ymuno â'r roast beef parti y perthynaf iíiddo. Syr W------n.—Yr wyf yn deall, boys, fod 'Merica yn anfon pob math o dywydd drwg i ni, ac yn peri i'r ffarmwrs gwyno, a dioddef, nes yr ydym ni, y tirfeddiannwyr, yn methu a cbael yr ardretliion. Pa un ohonoch a fordwya i'r 'Merica a phâr o betris Syr Watlrin i glerc y tywydd er niwyu ei heddychu ychydig â Lloegr ì Wül you yo,-£h.—l—ì H-—nry R-----ch-----rd (5).—Now, heddwch, heddwch!" Syr W—n, "Heddwch, Syr W------n.—Heddwch ! pa beth, Henry ì 'Dydach chwi ddim mewn 'Steddfod yn Mhavilion Cacrnarfon, yrwan. Beth sydd ar y dyn 1 Hys, Dot, gafael yn ei umbrelia fo. H------nry R------ch——rd.—Syr W—n., os oes rhyw anghydfod rhwng Dot eich mastiíì' chwi a'm umbrelía i, yr ydwyf yn barod i ymostwng i ddyfarniad M—ch—1 J—u— s, B—1— ; S.B., a C—t—w—y— (diweddar o wlad y Sw-w-wl-w-ws), ond nid ydwyf am i'ch Dot chwi ddarnio fy hoff gingham, heb gyílaf areddiad y tri gwr a nodais. Syr W------n.—I say, H—nry, onid gwell fyddai i cliwi sicrhau gwasanaeth fy nghyd-aelod anwyl Osb--rn— fel dadleuydd i am- ddiffyniawnderau eich gingham ì Ac os bydd y dyfárniad yn erbyn eich umbrella, gall Osb—rn— sicrhau claddedigaeth barclius i'ch gingham yn ol rheolau " Mesur Claddu, 1880," heb i chwi gymaint ag aberthu un deigryn. Yr Anrhyd. G------S------P------1 yn canu :— " When Sholto comes marching home again, v. Hurrah, hurrah," &c. Sh------1------.—I cannot go to.'Merica_ this tro, as eisia myn'd home i prepare papyrau gogyfer â lecsiwn 1880, lest mi cael fy nghuro gan the M—dr—n boy. R-----ch------d D------v------s (6) yn fy llong -Mi af íì i'r 'Merica, Syr W—n, fy hun, gan fod genyf lots ohonynt hwy tua'r Borth acw o dan ofal Mr. J—hn C—dn—nt M—rg—n, yr hwn sydd yn barod i sefyll dros sir Gaernarfon. ar ei gost ei hun, os na ddaw J—n—s P—rry, na H—rb—r, allan. (Banllefau gan dri o'r pump yn y darlun, a thri ci Syr W—n yn cyfarth.) Syr W------n.^—Bother politics ! Dowch i ben y Garneddwen gyda mi, Dr. Edw—ds, B—1—, a Dr. W—11— m lì—s, C—r, i saethu petris. Mae yn llawer iachach nag eistedd yn St. Stephan tan tri neu bedwar o'r gloch yn y boreu yn gwrando ar Staff a Glad yn chwara soldiars bach, a Parnell yn ceisio eu disodlu. (Pawb yn myned ond H—nry lí—ch—rd, gan ei fod ef o'r farn y dylid cael cyílafareddiad rhwng y gẃn a'r petris, cyn saethu yr un o'r adar.)