Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYHOEDDIAD MISOL Y BOBL RHIF. XUV. CYFROL IV. HYDREF, 1879. PRIS CEINIOG. Y BECHGYN YN DYCHWELYD O YSGOL ST. STEPHAN, LLUNDAIN, AWST 1879. AN yn croesi yr heol o St. Stephan at safle y rheilffbrdd, ar eu dyehweliad adref i Gymru pwy welai Mr. J------n 11------s (bachgen pluchy a dawnus o gymdogaeth A--------e), a'i gyfaill Mr. W— - n W--------s (bachgen tafodlithrig a galluog) ond yr hen Syr W------n, a thri o gŵn yn ei ganlyn, a dryll ar ei ysgwydd, ac yn dyfod am y tro cyntaf (meddai rhai) i St. Stephan yn ystod yr ysgol-dymhor 1879. Cymerodd yr ym- ddiddan canlynol le (medda nhw) :— W—tk—n W—11—ams.—Oes, ar ddydd Sul, ac ar wyliiu. Syr W—n.—Now boys, beth ydych chwi am wneyd yn y term nesaf os na ddaw lecsiwn i'ch taflu chwi i ganol y dâs wair. J—n R—s.—Mor wir a bod y ffon yma a gefais gan H—rs— M—chn—dan fy mraich, a bod U—s B—y yn bywyn Nghaer, yr ydwyf yn benderfynol o gael un dydd o bob saith yn wyliau i bob tafarnwr yn Nghymru. Pa'm y rhaid, Syr W—n, i'r tafarnwyr weithio saith niwrnod bob wythnos (beth bynag am eu galwedig- Syr W------n (1) Hallo boys, i ble yr ydych yn myned? J-----R-----(2) Yr ydym, ein hanwyl Syr W--------n, yn myned adref am ychydig wythnosau i weled ein teuluoedd, ac i barotoi shots gwahanol ì'r rhai sydd genych chwi yn eich llogell, gogyfer â brwydr 1880. Syr W------n.—Well W—tk—n, beth sydd genych chwi yn eich llaw yn astudio mor fanwl. W—tk—n W—11—-ms (3).— Deddfau y Goody Tumhlers o Wr—cs—m sydd newydd ddyfod allan yn gorchymyn na chaiff neb yfed dim ond tê, coffee", llaeth gafr, dwfr o bwmp Mr. W—11—m Th—m—s, Wr—cs—m, a sodawater gweithydd Mr. Th--m—s G------o Ruthyn. Syr W------n.—Oes dim caniatad iddynt yfed " dyfroedd awyredig " (aerated waters) fy hen gyfaill calonog, Mr. Gr—gs—n Ellis, o Ruthyn ì aethau) yn wahanol i hrewers Mostyn, printers Tr—ffyn—n, a miners fy anwyl gyfaill, H—rr M—chn- K-rf-t Syr W—n.—Quite right, J—hnny. Bravo ! (fel y gwaeddai fy hen gyfaill Ll—w L—yf—o, pan bydd efe wedi cael tipyn o snisin Llanerchymedd). Mae yn biti garw, J—hnny, na buasech yn perthyn ì'n plaid ni. Yr ydych yn rhy dda o lawer i berthyn i lladicals Flint. W—tk—n W—11—ms.—Nonsense, nonsense, Syr W—tk—-n, fe wyddoch chwi fwy am s ìeipen íil o weithiau nag am bolitics Sir Flint. Pryd y caf fi dd'od i saethu patris gyda chwi, Syr W—tk—n ì Syr W—tk—n.—Pan fyddwch chwi wedi maddeu i bobl anniolcligar trefì Dinbych, a Th—m—s G—ar ei ddeulin ar ben colofn Dr. P—rc— ! Ewch adref, boys, at eich gynau.