Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYHOEDDIAD MISOL Y BOBL C RHJF. XXXIX. CYFROL IV. MEHEFIM 1879. PRIS CEINIOG. Y PAROH. OWEN THOMAS, D.D., LERPWL. MAE yn hyfrydwch mawr genym allu anrhegu ein darllenwyr â darlun o, efallai, y pregethwr Cymreig mwyaf poblogaidd a hyawdl sydd yn awr yn fyw. Hwyrach y tybia rhywrai ein bod yn dyweyd gormod, neu, o leiaf, yn ysgrifenu yn bartiol ; eithr ein meddwl syml ydyw nad oes yn yn y wlad (ac wrth gwrs, yr ydym yn cymeryd Ler- pwl a Llundain i mewn i'r cyfrif, ac yn enweiig y dref gyntaf, oherwydd y pregethwyr Cymreig enwog sydd ynddynt) Gymro ag sydd yn gymaint yn 1813. Wedi derbyn ychydig o addysg elfenol yno, cychwynocld ei yrfa yn y byd fel saer maen, ac fel y cyfryw yr oedd yn rhagori yn fawr. Nis gellir dyweyd am dano ei fod wedi dringo i'r pwlpud oherwydd ei fod yn rhy wael ei fedr, neu yn rhy ddiog i ddilyn ei grefft, fel saer maen. Yn hytrach, yr oedd " yspryd rhagorol" yn y llanc erioed; a phe na buasai yn un o brif bregethwyr Cymru, diau y buasai yn awr yn un o brif acloiladwyr Oymru. t ithr yr oeld ei fryd ar wasanaethu ei Feistr Mawr, yr Hwn, hefyd, ni fu cywilydd ganddo weithio fel saer. Mewn canlyniad, anfonwyd Owen at ei gyfaill, yn awr yr Hybarch Ddr. Edwards, i'r 13ala, íle favourite gyda'r Cymry, yn gymaint o " bregethwr y bobl," yn ein dyddiau ni ag ydyw y Dr. Owen Thomas. Wedi ei ddonio yn ehelaeth gan natur, wedi ei addysgu yn wych yn Ngholeg y Bala, ac ar ol hyny yn Athròfa Edinburgh,_wedi cael profìad blynydd- oedd fel pregethwr y Sasiwn Fethodistaidd, ac, yn arbenig, wedi ei alw gan Dduw i fod yn efengylydd, y mae Dr. Thomas yn addurn Pr pwlpud Cymreig, ac yn glod i genedl y Cymry. Ganwyd ef, os ydym yn cofìo yn iawn, yn Mangor, yn y fiwydd- y dangosodd yn dra buan fod yr un yspryd i regjri yn ei nod- weddu fel ysgolhaig, a duwinydd, a phregethwr'ag oedd yn ei nod- weddn fel saer maen yn ninas Bangor. Wedi bod jrn y Bala am ychydig o flynyddau, aeth i Athrofa Edinburgh, lle y bu yn cyd- efrydu ;1'r diweddar Barch. Dr. John Parry, o'r Bala. Yn ddilyn> \ cawn ef yn ymgymeryd â bugeiliaeth eglwys y Methodistiaid Calíinaidd yn Mlirwllheli, ac ar ol hyny yn Jewin-crescent, Llun- dain. Yn y ddinas ddiweddaí hon, bu yn gwasanaethu yn ddiwyd