Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYHOEDDIAD MISOL Y BOBL RH/F. XXXVIII. GYFROL IV. MAI, 1879. PRIS CEINIOG. MR. ROBERT WILLIAMS (TRBBOR MAI), LLANRWST, N y gwynebpryd liawddgar, a ddelweddir mor naturiol uwchlaw, cytìwynir i'r darllenydd elwyddiad hapus o un o'r dynion mwyaf athrylith- fawr, a diymhongar, a anrhydedclodd lenydd- iaeth Cymru yn ei genedlaeth. Yr oedd ei enw yn adnabyddus yn mhob ardal lle y siaredir y Gymraeg, ac yr oedd y dyn ei hunan yn llon'd ei enw da yn holl gylchoedd cymdeithas. asai fod yn enghraifft fwy penodol mai—"Diodid ddawn Duw ydyw !" Cyíiwynwyd ef i'w genedlaeth, yn gorphoriad eneidfyw o an- hcbgorion y gwir fardd :—■" Llygad i weled auian, calon i deinilo aniati, a dewrder a faidd gydfyned âg anian." Ac y mae holl rodfeydd ei fuchedd a'i farddas yn feillionog o'i swynion prydferth, yn mha lanerch bynag y sangodd ei droed. Enillodd y fath saile anrhydeddus yn mysg beirdd ei genedlaeth, fel y byddai ymdrechu ei ddyrchafu uwchlaw iddi yn anair i'w goffadwriaeth. ^^^^^^3 Bp'' \ *%&&■ MâìÂmÁ mtt. Hèê^\ ^^^p vmÊMM*' H w^ wh Saif cynnyrchion gogleisiol ei athrylith ar gof a llafar miloedd o'i gydgenedl yn "Acan eiriau'r teulu," nes gwneyd cofacenw Trebor Mai, yn anwyl a chlodus ar holl aelwydydd Gwalia ! Yn ei farwolaeth ef,—prydnawn Sul, y 5ed o Awst, 1877,—coll- odd Llanrwst un o'r dynion mwyaf diwyd ac ymdrechgar a ym- rysonodd erioed âg anfanteision. Collodd ci gyfeillion un o'r clyn- ion'mwyaf hynaws a chymdeithasgar ; Llenyddiaeth un o'i hanwyl- iaid mwyaf trylen, ac o'i Beirniaid mwyaf crafFus a chywirfarn ; a Barddoniaeth un o'i gemau dysgleiriaf mewn caeth a rhydd ! Plentyn serchog natur ydoedd, ac o'i bronau a'i chyfooth hi y derbyniodd ei lioll faeth a'i urddas. Ped arí'acthewid ei' yn atebiad byw i holiad barddol y cyfnod—" Pa beth yw Awen l"—nis gall- Nid oedd, efallai, yn un o'r rhai a eiwir yn feirdd mwyaf yr oes—yn ol prawf-reol y dyddiau presennol. Ond yr oedd yn un o'r beirdd goreu—goruwch pob dadl. Llanwai gyfwng cyffelyb yn marddoniaeth ei genedl, ag a leinw yr oriadurwr mewii pcirian- waith ! Nid cyfuno haiarn, ac efydd, ac ager yn beiriannaii enfawr, na bolltio estyll casgledig yn geubontydd aruthr, oedd ei adran ef; ond yn hytrach, cyfansoddi oriaduron byth-ysgogol barddoniaeth ddiledryw —wedi cu gemu yn mhob ysgogiad, yn warantedig ar bob tywydd, a phriodol i bob hinsawdd. O'i gydinaru â rhai o gadeirfardd mawr ei oes, yinddongys yn gyflelyb i'r ffynnonig ddisglaer ar lecliwedd y bryncyn, o'i chyfar- talu âg un o Ìynau enfawr sir Gaernarfon ! Y casgliad gweledig o