Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYHOEDDIAD MISOL Y BOBL RHIF. XXXIII. CYFROL III. RHAGFYR, 1878. PRIS CEINIOG. ... —.---------^-„, MR. WATKIN WILLIAMS, Q.C., AS. YMA àdarlun rhagorol ouno aelodau Seneddol mwyaf Rhyddfrydig a gwasanaethgar Cymru—un o fasnach-gyfreithwyr galluocaf a mwyaf llwydd- iannus Llundain ; ysgolhaig a llenor pur gyfrifol; a Chymro twymgalon sy'n mawr garu " y wlad a'i macodd." Y mae gyrfa yr aelod anrhydeddus dros fwrdeisdrefi sir Ddinbych yn enghraifft o'r hyn a ddichoH egni, gwroldeb, a llafur eu cyrhaedd; canys, er nad yw Freshfield, a'u Cwmni, cyfreithwyr Ariandy Lloegr; a M Williams, Cbnstchurch, Canterbury, New Zealand. Bwriad ei dad ydoedd ei ddwyn 1 fyny yn offeiriad yn yr Eglwys Sefydledig, a chyda'r amcan hwn anfonwyd ef i Ysgol Ramadegol Rhuthyn. Tra yn yr ysgol hon yr oedd Watkin Williams ar y blaen yn mhob petn bron. üyda'i wersi, gan nad pa mor galed, fel gyda'i chwareuon, gan nad pa mor amrywiol, yr oedd ef bob amser yn gampwr. Yn ystod y blynyddau hyn gwneid darpar- ME. WATKIN WILLIAMS, Q.C, A.S. eto ond hanner cant oed, y mae wedi enill safle gyfrifol yn mysg bar-gyfreithwyr y Brifddinas, a gwranawiad pai-chus yn uu o gyaaulliadau mwyaf urddasol y byd—Ty y Cyffredin. Mr. Watkin Williams sydd fab henaf y diweddar Barch. Peter Williams, rector Llansannan, sir Ddinbych; a'i fani ydoedd Lydia Sophia, merch y Parch. J. Price, o Blas-yn-Llysfaen, yn yr un sẁydd. Ganwyd ef ar y 23ain o Fedi, 1828. Y mae iddo ddau frawd, sef Mr. Peter Williams, aelod oJirm y Meistriaid Freshíield, iadau iddo fyned i Rydychain i gwblhau ei addys^, ya ol yr arfer íîyffrediij; ond penderfynodd VVatkin nad äi i wa^anaethu t'el oiTeitiad ac am hyny, anfonwyd ef, yn n^hyd a brawd ieuengach iddo, i efrydn p.hysygwriaeth at Mr Robett Chambres, meddy^, yn Ninbych. Ond nid oedd physyg, mwy na duwinyddiaeth, yn gyclnaws âg awen y Uanc. Arosodd gyda Mr. Chambres am ychydig fisoedd, ac yna, a chanddo arian o'i eiddo ei hun, aeth i'r Üniversity College, Llundain. Yno bu yn efrydu mesuroniaeth,