Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYHOEDDIAD MISOL Y BOBL RHIF. XXVIII. CYFROL III. GORPHENHAF, 1878. PRIS CEINIOG. Y DIWEDDAR MR. P. M. BVANS, TREFFYNNON. YFIlYD genym allu anrhegu ein darllenwyr â dar- lun rhagorol o'r diweddar Mr. P. M. Evans,Tre- ífynnon, gŵr a wnaeth fawr wasanaethi'wgyd- genedl fel cyhoeddwr, trefwr, a diacon. Da genym hefyd ail-gyhoeddi y sylwadau canlynol o eiddo dau gyfaill galluog a serchog iddo, gan y credwn na fuasai dim a allem ni ei ysgrifenu am y gwr da uchod yn rhoddi gwell darluniad ohono ef, ei addysg), bu yn oruchwyliwr tir am lawer o flynyddoedd cyn marw ohono, yn wr 84 mlwydd oed, yn barchus mewn byd ac eglwys. Efe ydoedd patriarch blaenoriaid y Methodistiaid yn sir Ffhnt—dyn myfyrgar, urddasol, distaw, ac Ymneillduwr egwydd- orol. Yr oedd mam Mr. Evans hefyd wedi cyrhaedd oedran inawr cyn marw, a thystiolaeth y rhai a'i hadwaenai ydoedd ei bod hi yn meddu ar gynneddfau meddyliol anghyffredin iawn. Wedi geni Peter Maelor Evans, ar ochr dyffryn Maelor, Ebrill YÄDIWEDDAK MK. I"ETER MAELOR EVASS, hanes, ei nodweddiadau, a'i gymeriad na'u sylwadau meddylgar a dyddorol hwy.—Gol. O'r ' Herald Cymraeg,' Mehefin 12, 1878. Yn nhueddau Llanrwst, ar ochr sir Ddinbych i'r dref hono, y preswyliai er's llawer csnedlaeth y teulu o ba un yr hanodd Mr. P. M. Evans; ond yn arclal Adwy-y-clawdd y ganwyd ef. Yr oedd ei dad yn wr o ddysgeidiaeth ac o ymddangosiad boneddigaidd : ac wedi bod yn ysgoJi'eistr i lanciau a dynion ieuainc am dymhor (yn niysg ereill, bu y diweddar JBarch J. Hughes, LerpAvl, dan ei lOfed, 1817, cafodd addysg gan ei dad yn gyntaf, ac wedi hyuy írwnaed ysgolhaif clasurol da ohono yn yr Wyddgrug ac yu Ysgol Kamadegol Rhuihyo. Argraphydd y lluni jdd Rhaglüniaeth idco fod, ac nid cyfre.thiwr, fel y bwriadai ei dad ar y cyntaf, äc feallai mai enill i'w enaid ei hun ac i grefydd fu y cyínewidiad hwn yn nghynllun ei fywyd. Yr oedd yn weithgar iawn gyda chrefy.dd pan yn fachgen; yn athraw yn yr Ysgol Sul ar ì-ai Uawer hŷn nag ef ei hun ; a phrin dwy ar hugain oed ydoedd pan y gwelid ei enw yn aelod o firm Lloyd ac Evans, yr Wyddgrug. fel