Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYHOEDDIAD MISOL Y BOBL RHIF. XXV. CYFROL III. EBRILL, 1878. PRIS CEINIOG. MR. G. OSBOENB MORGAN, A.S. fDDIGERTH Mr. Henry Richard, diau nad oes un Cymro yn f\vy parchus a dylanwadol yn Nhŷ'r Cyffredin na Mr. Osborne Morgan, na neb yn fwy o wir anrhydedd i'w wläd enedigol. Y mae y darlun a gyflwynwn i'n darllenwyr yn awr yn un tra ffyddlawn a chywir o'r photogrwph diweddaf a dynwyd o'r' aelod anrhydeddus. Fe welir fod ei wallt du yn cyflym droi yn wyn, ac nid rhyfedd, chwaith, os ystyriwn iaeth. o gyfraith chancery ; modd bynag. meddylgarwch dwys, yn hytrach na'r sirioldeb cyffredin sydd yn eistedd ar ei wedd a'idrem. Os caniateir i ni ddyfalu, dywedem mai meddwl y mae am ei Fesur Claddu, canys wele, mor dynwasgedig yw y gwefusau yna—gwe- fusau dyn o ddifrif, dyn pencìerfynol, yiynt, gwryn debyg oddyfal- barhau gyda'r Mesur hwn '* hyd oni ddygo allan farn i fuddugol- Ond ni chaniata gofod i ni ymdroi fel hyn gyda'r darlun ; brysureà am flynyddoedd fu yr jirienydd sydd odditano. Ond ysblenydd a llyfn o hyd vw y talcen uchel, Uydan acw ; ac y mae y llygaid mawr, prydferth yna yn fwy ditglaer a mynegiadol nag erioed. Siriol iawn ei wynebprydyw ef, fel rheol—gwrhylon, caruaidd ydyw—ond ar y mynydau pan Leuldebwyd yr aelod anrhydeddus ond odid nad oedd yn difrifol synu at waith Ty'r Cyffredin yn gwrthod ei Fesur Claddfeydd ; neu, hwyrach, mae troi a throsi rhyw achos cyfreithiol yr oedd yn ei ftddwl bywiog; neu, o bosibl, ei fod yn cynllunio gwaith newydd ar bwnc rhaid prysuro dydd hwn. Mr Csborne Mor cl rocldi bras-hane's o'i yrfa lwyddiannus ìiýd y Morgan sydd fab hynaf y diweddar jîaichedig gwrthddrych ein hysgrif ar yr Sfeddydd o Fai, 182C, a dygwyd ef i fyny dan ofal íyner ei fam ac addysg ddoeth ei dad. Yr oedd y ddy^gyblacth feddyliol a dderbyniodd gartref wedi ti ddarparu