Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYHOEDDIAD MISOL Y BOBL RH/F III. CYFROL II, MAWRTH, 1877, PRIS CEINIOG. iaWHW»ja^f^vtiMBJWwMWTOTOBw r ■■*■:-:• v-r»: ■"■:•'•:• - ■ ■': :.;::■: :--;.'.'i-:V--:: i;': ";:v ■' ' :.: :^:-;:--- .^ ^^ ;--'> ' ' : ^ ^ !--:-^ "... ^-^ ^ " "... ;.--; "^ ...M'' :\:V ::\ ■ : ■ . ■ " ■ ' ..: : ■:: _ ■ ': ■:,■■■.;■■.;.■ ■:■.■■ .,■...;. . ■ . . M«*r***"*;«»»:í"' ■ ••.•.::•.:•...■>.: v.' .v.v.v.v.v.*.v> .\\\\:::\\\:\\\:\\\'J- :v:jý:ý:.:j.:.v.v.-.vv.v.-.v.-.v.v.^ ■. ■ ■.;: ■::::.:.:.: ■:::.:.■:.: ^: L,:.,.,.mv^^v,v^v.»»mim.„1wnv,v,Vi>.A1,„,, Y DIWEDDAR BARCH. JOHN JRAWYCHWYD CYMRTj'gyda'r newydd syfrdanol, ie Hm ^ron annygoeí> am farwolaeth sydyn yr enwog Broffeswr _J_| Peter, o'r Bala, yn anterth ei ddydd. Efe a fu farw, wedi ond ychydig ddyddiau o gystudd, ar y 17eg o Ionawr y flwyddyn hon, pan nad ydoedd ond yn mlodeu ei ddyddiau—yn bedair a deugain mlwydd oed. Gadawodd weddw unig a Uesg i alaru ei chor©d anmhrisiadwy am dano. Claddwyd ef yn mynwent hen- PETER (IOAN PEDR), F.G.S. afol Llanycil, ar fin llyn Tegid, ger y Bala,—hen fynwent gysegr- edig, lle yr huna lluaws o brif Enwogion Cymru. Fel un o brif enwogion Sir Feirionydd yr adnabyddir ef am lawer canrif i ddyfod yn hanesiaeth ein gwlad. Brodor ydoedd o'r Bala : ganwyd ef o rieni diwyd a pharchus. Adwaenid ei dad fel celfyddydwr cywrain—saer melinau ; a dygwyd yntau i fyny yn yr unrhyw grefft, wedi cael ychydig o addysg foreuol mewn