Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DARLUNYDD. Rhif 8. TACHWEDD, 1876. Pris Ceiniog. Y PARCH. JOHN EYANS, LERPWL T O EGLWYtìBACH. OIIN EYANS a anwyd ar yr28aino Fedi, 1840, mewn amaethdy o'r enw Ty Du,yn mblwyf Eglwysbach, Swydd Ddinbych. Enw ei dad oedd David Evans, a'i fam ydoedd Jane, merch ieuangaf Robert Davies, Dyffryn, amaethwr cyfrifol yn y plwyi a nodwyd. Ganwyd i'w rieni chwech o blant, pedwar o ba r»i ?ydd yn awr yn fy w. Efe ydoedd yr ail blentyn. Meddai ei dad lawer o fedr, gallai droi ei law at bob cangen o lafurwaith mewn coed, maen, a haiarn yn ogystal a hwsmoniaeth. Ond cynysgaeddwydeifam â graddddao athrylith, arddangosai allu meddyliol cryf, a natur serchog, a s;riol a cbaredig dros ben. Pan oedd ein gwrthddrych oddeutuchwecli oed, cymerodd ei rieni y ffarm agosaf yn chwanegol at Ty Du. Symudasant i'r Ue newydd i fyw, ac yno, sef Goleugell, y magwyd y rhan fwyaf arno ef. C»íodd chwech neu saith mlynedd o addysg yn Ysgol Genedlaethol y Llan, dan yr athraw meddylgar Richard Beverîey. Yr oedd ei rieni yn aelodau o'r Êglwys Wesh>yaidd,ac yno y dygwyd'ynt&uifyny o'i fev:>yd. Yr oedd o natur cliwareus a bywiog pan yn fachgen. Yn 1854, bu íarw ei fam, o farwolaeth ogoneddus yn wir. Difrifolodd hyny íawer ar ei feddwl, ymunodd â ríiestr, ac yn lled fuan torodd allan ì weddio yn pyhoeddus. Rhwng 18 a 19 mlwydd oed, dechreuodd bregethu. Derbyniodd lawer o gyfarwyddyd yn ei efrydiau gan lenor a phreiíethwr o'r enw Robert Davies (Rhysawr Iledd), Llanrwst, ynghyd a'r Parch David Owen, Peii^lor Plwyf Ealwyshach. Yn y flwyddyn 1S60, pasiodd yr aiholiad gcfynol yn Nghyfarfod Talaethol Gogledd Cymru a phenodwyd ef i uu o'r Colegau Seìsnig. Lluddiwyd ef i fyned yno gan gystudd trwm ; yna aeth i ddechreu ar ei fywyd gweinidog- aethol yn ÌYIon. Oddiyno (sef Anilwch) i'r Wyddecmg. Yn 1865, (wedi pasio èi arholiadau blynyddol yn ystod ei ofynol brawf) ordeiniwyd ef yn Nghynadledd Birmingham i gyflawn waith y weicidogaeth. Anhregodd Dr. Osborn—un or arholwyr—ef a chopi o holl ' Weithiau John Howe," yn arwydd o'i foddlonrwydd iddo ar ei arholiad yn y gynadledd. Ẃedi llafurio tair blynedd yn y ddau le a nodwyd, gawlyd