Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y PARCH. THOMAS CHARLES EDWABDS, M.A (AB hynaf yr hybarch Ddoctor Edwards, o'r Bala, ac ŵyr i'r enwog a'r duwiol " Chaiies o'r Bala," ydyw y gwr addawol sydd yn wrthddrych yr ychydig sylwadau hyn. Ganwyd ef ar yr 22ain o Pedi, yn y fiwyddyn 1837. Efrydodd am rai blynyddau yn JSTgholeg y Methodistiaid Calfin- aidd yn y dref uchod, dan addysgiaeth ei dacl a'r diweddar Barch. Dr. Parry. O'r coleg hwii yn 1861, ac efe yn efrydwr trylwyr, graddiodd yn B.A. (with honours) yn Athrofa Llunclain ; ac yn y fiwyddyn ganlynol cymerodd y radd o M.A. yno, gan sefyll yn ail o lawcr ar y rhestr, ac yn nesaf i Mr Jevons, yr hwn sydd bellach yn Broff- eswr Trefnidedd Gwladol (Political Economy) yn yr University Coilege, Llundâin. Er fod ein h'efrydydd wedi enill cryn anrhydedd erbyn hyn, mwy o addysg a fynai efe, a chwenychai fyned i 8lôdfnTai? ^au addysgiaeth a dylanwad goreugwyr yr athrofa awr ûono. Felly, yn mis Hyclref, 1862, aeth fel tanraddor %dycha (undergraduate) o St. Alban's Hall, gyda'r bwriad o aros yno am un eisteddiad (session) yn unig, i'r dyben o ddilyn daidith- oedd y Proffeswr Jowett, a'r Profieswr (ar ol hyny y Deon) Mansell. Eithr yn fnan ar ol hyn bu llafur blaenorol Mr. Edwards o werth mawr iddo, canys enillodd ysgoloriaeth yn Ngholeg Lincoln, a galluogwyd ef, trwy hyny, i aros yn Bhyd- ychain am bedair blynedd. Yn 1866 graddiodd yn B.A. o'r athrofa uchel hon, gan gael ei restru yn y " First CÍass in Clas- sical Honours" yn yr Arholiad Diweddaf. A mawr ydoedd liawenycìd pob gwir Gymro fod un o feibion Gwalia wedi cyr- haedd safie mor anrhydeddus yn Athrofa uchaf Prydain. Ar ddechreu y íiwyddyn 1867, derbyniodcl alwad i gymeryd gofal Eglwys Seisonig y Methodistiaid Calfinaidd yn Lerpwl, fel oiynydd i'r Parch. William Howells, yr hwn ydoedd wedi ei benodi yn Llywydd Coleg Trevecca. Bu gweinidogaeth Mr. Edwárds yn y lle hwn yn llafurfawr a llv/yddianus. Dech- reuwyd achos Seisonig newydd yn rhan ogleddol y dref, ac yn f uan wedi hyny adeiladwyd capel newydd hardd yn Catherine Street, i'r fam eglwys yn niliarth deheuol y dref. Y mae y