Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

!*>• Postage on " Blodau tb Oes a*r Ysgol" is 8 cts. per quarter, in advance. Ŵ*Mj *"h<^' [Cyf. m. Kl.il. 4.] EBRILL, 1874. €YWOMJD]DIAU> MISOL AT WASANAETH CYHOEDDEDIG GAN W. APMADOC a T. SOLOMON GMFFITHS, ÜTICA, N. Y. 0"Y3sr^7V3rsr^.3D. Tu dal. Sarancl___------.................. 105 I Fl wch Tobacco.................. 106 Dyledswydd Pob Dyn..............106 Can Gwen wrth Gasgln Mefus___ 107 Hanes John Bach Amddifad...... 108 I Hen Furddyn Melin yn Berw___110 Cyngor Ffol....................... 110 John Halifax, Gwr Boneddig..... 111 Dych'mygaf Wel'd y Nefoedd ... 116 Cynorthwy'r Bfr/dydd, Atddodiad 117 DyddCalan....................... 119 YTriGofyniad..................120 Hynodion Dynîon Mawr.......... 120 Tudal. YPasc.......................... 121 Y Pwysigrwydd i Gymry America Ddysgu Cymraeg i'w Plant..... 122 Duwioldeb Boreuol............... 125 Dr. John Parry, Bala............126 Pedwar Tymor Blwyddyn........ 129 Y Gweddnewidiad................ 130 YSaer Rheglyd................... 133 I'rMaenLlifo.................... 133 Ton—Holl Famau Caersalem...... 134 Englyn Duchan...................135 Dyddanion........................136 UTI0A; N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD EXCHANGE BLTLDlNGS. 1874*