Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

//* 'ììì ' Mày 20, 1910 >, , ■ Qift,qf p * Arthur M. Boberis = 'üliui *!. 1, 5 Rhif. 6.] MEHEFIN, 1875. [Cyf. IV. g CYMOBJDBIAB MIBOL AT WABANABTH OYHOEDDEDIO OAN Y PAROH. M. A. ELLIS, M. A., BANGOR, PA., A'R Paroh. T. C. EDWARDS, (Oynonfardd), Wiwcesbarrr, Pa. OYNWYSIAD. Tudal. Yr Athraw a'r Dysgybl......169 Hancsycldiacth a Daearyddíacth y Beibí..............i7l Dyfcríon Diliau Mcl—Adnodau'r Mii 173 Man-Gcryg (PMbt).......174 Ymddyddan rhwng yr Athraw a'r Plant.........,.....75 Owyliwch y Drw* ......... 176 Doibarth y Bcirdd........178 Cydymdclmlad, &c...'......181 Bacngcn yn Eitlcu.........i8a Paham y dylid bod yn fwy Gofalus 0 Blant yr oct hou, &c.......184 "Yrhynaalloddhon,"&c .... 183 Y Gongl Gerddorol ........ 185 AderynyTô........... »8» Ni chcir Pcn y Bryn ar Unwaith . . 188 Íohn Halifux, Gwr Boncddig .... 189 ' Bcibl yn Siarad Dromo eihun. . 193 CoNcu. vr Adkoduvui>—Ymgom y Ddau Fachgen—Hcddyw ac Yfory 194 Ymgom Angcu a Dyn ...... 195 Bcth a Ddarllcnwn........ 190 Tûn—Dcwch i'r Ytgol....... 198 Gofynladau Pwyilg gan Blant... 199 Triocdd.............. 199 Y Faigcd/Sglodlon........ aoo ÜTI0A4 N. Y. . T. J. GBIFFITBS, ABGBAFFYDD EX0BAKGS BUILDING8. 1870.