Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ẅrv-5-r«ì Ooliötre Library May 26, 1916 Gift of CTMOEBBIAB MISOL AT WASANAETfl SEUBffOffni AMERICA. CYHOEDDBDIO OAN Y PARCH. M. A. ELLIS, M. A., BAN(K)R, PA„ A'lt Paucu. T. C. EDWARDS, {Cynonfardd), Wilkesbabre, Pa. CYNWYSIAD. Tudal. Ein Cyfarchiad at Rieni ac Athraw- on yr Yss». Sab. yn America . . 9 Ein Cyfarchiad ai Blant ac Ieuenc- tyd Cymreig America...... 10 Blodau.............. 12 Diferion üiliau Mcl—Adnodau'r Mis is Y Baban a'r Llocr........ 15 Bywyd Mosquito......... 16 Y Rhaft" Deir'Ctainc........ 17 Tasg Athronyddol........ 18 Araeth Fer i Bobl Icuainc..... 19 Gwers OlafMam i'w Phlentyn ... 30 Owerth Sylw........... « Cariad Duw ............ ai Tuchan— Peidiwch........ a» Yr Esboniwr Bach........ »3 Blwch Cenadol y Ooieudy..... *5 Iesu Grist ac Enwau Lleoedd . . . «6 Y Dioe.............. »7 John Halifax, Gwr Boneddig ... aS Dosbarth y Bcirdd........ 3* Dosbarth Gramadcgol....... 34 Gwcddiau i'r Plant........ 36 Gwers 1 Rieni—Hanes Byw .... 37 Y Fasged 'Sglodion........ 4» r^ ÜTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDP KXCHANGE BUILDINGÍ*. 1875. 5»