AWísT, i»7a. H'yr. ii. ÜYIÍOMBJDIAI} 3IISOL AT WASANAETH CYHOEDDEDIG GAN W. APMADOC a T. SOLOMON GBIFÍTTHS, fJTICA, N . Y. OYNWYSIAD. Tu da]. YTriGwedûiwr............,...... £25 Y Groes a'r Goron.............. 226 Gonestrwydd Dafydd o"r Gilfach .. 227 Englynion i'r Meddwon —....... 22S Y Gwyddel a'r Testiment Newydd. 229 Y Nado'ig........................ 230 Yn Eieiau,Bachgen Gonest a Diwyd 231 Pa un, Gyfaill ?................... 232 Chwedlau Planí.................. 282 Aelwydfy Maru.................. 234 Y Bachgen Meddw................ 235 Penderfyniàd Temlydd Ieuanc___ 23ô Meddwdod yn California......... 23G Yr Haul Belydr, y Gwliîhyn, a'r Rhosyn....................... 237 Cynorthwy yr Efrydydd........... 238 Y Flwyddyn aT i is .............. 240 Llithian Eiíöor/adoiarEpistcIlago, 241 Y Llygoden a'r Llyffant ..........242 Tu ; Yr Haí............................ ; Pethau Bychain.................. i Y W'enynen....... ............... i Syr Isaac Newton.................. i Ternlwyr Da....................... ; 'B wy'n Canu..................... \ Adysgrif o Ddedfryd Marwolaeth i lesu Griît....................... ; Tynerwch....... —............. j Bn Farw yu fy ile................ i Tlwe, ond Tiysach................. i Y Gwir Foneddwr................. i Yr Indiad Dychweiedig............ i Gwawd Ofnadwy.................. ! Dirwe^t.......................... i Toc—Y Loyw Ffrwd.............. i f racio'r Gorchymyn............... ! Dyddanion........................ tìaì. 243 244 244 245 246 247 248 249 250 251 251 252 253 253 254 255 250 ÜTIOA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, ESCHANGE BUILDINGS. 1873.