WTS- W liIIII. /.j liOKI*Hlí>AK, 1873. [Cyf. II. e-íf^l CYMOEBjDIAJD misol AT TVASAXAETII nnUIORD OMBIIG AUBMÁ. CYIIOEDDEDIG GAN W. APMADOC a T. SOLOMON GRIFFITHS, TJTICA, &. Y . o^isr-wr^si^.iD. Tu clal. Dnw yn Gwrando Gweddi Minnie. 193 Ffarwel y Meddwyn............. 195 Danie] Ŵebster................... I9fi Golygfeydd Hyfryd............... 196 At Ddarllenwyr Ieuainc "Blodan yr Oes"......................... 197 YDdau Dric...................... 198 Machludiad yr Raul............... 199 YrAnrh. Eleazcr Jones a'i --Gadw tiGei".......................... 200 YSer.............................. 201 Addfwynder a Ffromedd.......... 202 Y Ddau Wrandawr................ 205 Cathl yr Arfid..................... 20« Pa f.dd i Arbed Swllt ............ 20S j u Cynorthwy'r Efrydydd___........ Cryfder........................... BreninìNeí........................ L'.oftion o"r Pwlpud............. Gweddi'r Bachgen Du..... ,...... Y Flwyddyn a'r li is............... Temlwyr Da....................... Berw, Mon........................ Llithian Esboniadol arEpistollago, Chwedlan y Plaut....... ......... Y Fam a'r Baban................. Ton—Pwy fel Efe ?.............. Llyfrau Newyddion—Cofìant y Di- weddar Barch. Wm. Rowlands.. Dyddanion........................ daL 209 211 212 212 213 214 21-1 210 217 219 221 ft UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS. 187 3.