Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'-<*■■ £ . £M Posl;aSe on " Blodaü yh Oes a'b Ysgol" is 3 cís. per quarter, in advanee. Rl»if. 5.] 31AI, 1S73. [Cyf. II. CYHOEDDIAJD MISOL AT WASASAETII Hpnram mmmm m CYIIOEDDEDIG GAN W. AP MADOC a T.. SOLOMOX GPJFFITHS. 17 T I C A , N . Y . OTNWYSIAD. Tu •Jiirt- Dyddiaü'Mebyd Dr. Y Gwanwyn................. Y Bwtbyn ar y Bryn.......... Mitm John Wesley a'i Phlant. A Wyddostti?................ Anderson D. Edwards........ Yr Auiuìwiol yn Angau...... Dylanwad yr Ysgol Sabbothoi. Y Fam a*r Bab?n............. Nodau Duwioldeb Plant...... Y Baehgen Bach a'r Due...... Bìodeno yn y Ganai.......... dal. ' Tu 129 ] Bryeia ! Brysia : :................. 133 . Bhaiadran Yoêèmite, gyda dailun. 182 ! Y Lleund......................... 133 j Tir Immanutl.................. 135 ; Gallu Cynyddol y Meddwl......... 130 j Merch Faeh üduwiol yn Mjirw___ 138 j "YLlanc Absalom,-1............ ]38 í Llitbiau EsboniadolarEpistoll.tgo. 14ü j Penod o Ffeithiau................. 141 j Ton—Yr Enraidd Dir............. 14-2 I Tom Paine a'r Beibl.............. 144 i Dyddanioi:........................ dal. 145 140 146 148 149 152 153 155 157 158 15ft 100 UTICA, N. Y. T. J. GBJFFITHS, ARGBAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS. 1873.