Skip to main content

■ ^» Jlinii !>ÍÍT*i - Y BEIRNIAD. RHIF 80.-EBBILL, 1879. Cpfopiab. Defodaeth a Chrefydd ... u Dranoeth wedi'r Farn î " Trwy Ganol Affrica ......... Amlygiad o Dduw mewn Natur ... Yr lachawdwriaeth ..." ... Mr. Vivian, A.S., ar America 'Merched Groeg Gynt...... ... Gwenyn ... ... ...... Daniel De Foe ... Myfanwy .. ......... Bywyd a Geiriau Crist gan Dr. Geikie Llyfrau Ereill ......... Gwyddor Mater Cofnodion Ohwarterol ...... 89 102 107 115 123 128 137 144 155 161 162 165 171 173 Cgfjwŵ* ö ftljtfett w$ẃf (Bwfâmtf uf, \m, MERTHYR TYDFIL: ARGRAFFWYD GAN JOSEPH WILLIAMS, YN SWYDDFA'R " TYST A'R DYDD," HEOL GLEBELAND. PRIS SWLLT.