Skip to main content

Y BEIRNIAD: CYHOEDDIAD TRIMISOL Ell EGLURO GWYDDORIAETH, GWLEIDYDDIAETH, LLENYDDIAETH, A GffREFYDD. DAN OLYGIAETH Y PARCH. J. BOWEN JONES, B.A., ABERHONDDU. JjLTTJPBj XX. MERTHYR TYDFIL : ÀHGHAFFWYD GAN JOSEPH WILLIAMS, SWYDDFA'R " TYST A'll DYDD," HEOL GLEBELAND. 1879.