Skip to main content

Y BEIRNIAD EHIF 76.-EBRILL, • 1878. Cpfogẁìl. Bywyd yn Nghrist ............... ... 265 Cristionogaetli yn Tahiti...... .... ...... 274 EowlandHiIl....... ... ............ 282 Bedydd Ysgrythyrol ......... ...... 292 Mordaith Paul .................. 302 Rhwymedigaethau Cristionogion i'r Iuddewon...... 306 Darlithiau ar Bregethu. (Gan Dale Birmingham.) ... 312 Nodiadau Ysgrythyrol. ... ... ... ... ... 320 Y Cwestiwn Dwyreiniol ac Aflwydd Twrci ... ...... 326 Cofhodion Chwarterol ............ ... 240 &8§*$ŵí 8 ÌlÇtfetî ttísẃf ŴoryÇcitẃf Uf, t$78.{ MERTHYR TYDFIL: ARGRAFFWYD GAK JOSEPH WILLIAMS, YN SWYDDFA'R «TYST A'R DYDD," HEOL GLEBELAND. ÍÜC PRIS SWLLT.