Skip to main content

jfr Y BEIRNIAD. RHIF T5-IONAWE, 1878. Cpfogsiab. Y Swydd Àrchoffeiriadol (Ysgrif II.) John Bunyan ............ Drylliad yr Ymftidlong " Gwalia " ...... Hen Bregeth Thomas Edward (Ysgrif II.) ...... Cofiant Caledfryn ........... Cyfrol Olaf J. R............. Y Diweddar Barch. Jonathan Jones, Rhydybont Ynys Môn Henry Rogers .............. Y Golofn Ddyfodol ............ Bwrdd y Golygydd ,,.«,<.. ... ^»,J- .. .. 177 185 .. 198 209 .. 215 222 .. 227 233 .. 245 246 .. 250 253 <&$mW\x 8 Efjifp twsaf (BrUC uf, \m. MERTHYR TYDFIL : ARGRAFFWYD GAìí JOSEPH WILLIAMS, YN SWYDDFA'R "TYST a'r DYDD," HEOL GLEBELAND. Jáf PRIS SWLLT.