Skip to main content

-".:,..,;-/':; . :• :'/;'■'"".'•:•'■ V. •.,/:"•'."> •'/':■'-*■'■• /•-••:;-:1 •:,.. :; ■-■'.■•'.t.:i-,- Sa jjOi Y BEIRNIAD. EHIF 69.-GORPHENAF, 1876. Cpfogsiab. Y Tadau Cristionogol ..................... 1 Sallwyr Cymraeg ........................ 12 Marwnad i'r Diweddar Barch. John Daries, Caerdydd 26 Helyntion Bywyd y Diweddar Barch. D. J. Beynon, Nantgarw ........................... 32 Uchelgais.............................. 42 Yr Ynysoedd Prydeinig..................... 49 Addysg Grefyddol Plant... ............ ... ... 58 Ádolygiadau .................. ......... 70 Cofoodion Chwarterol ...... ............... 83 (ígÇM^tr 8 HÇtfgit ttísíf IjgWíf kt*. t$7k fcíERTHYR TYDFIL: AEGEAFFWYD GAN JOSEPH WILLIAMS, YN BWYDDFA*» " TYST A'E DYDD," HEOL GLEBELAND. ■.