Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

BEIRNIAD EHIF. LXVIII,-EBRILL, 1876, CYNWYSIAD. Y Tadau Cristionogol.................................... 2G9 Deuddeg Apostol yr Oen ................................ 281 Lloi Aur...........................«....................... 289 Helyntion Bywyd y Diweddar Barch. D. J. Beynon, Nantgarw.................................... 302 The Literature of the Kymry ..................«...... 311 Cnotiau o Hen Englynion.............................. 315 Benywod a'r Etholfraint................................318 Adgofion am David Evans, Cendl...................... 322 Cicero................:........................................ 325 Adolygiadau..................................,.............. 838 Cofnodion Chwarterol................................. 348 Babddoniaeth : Pren y Bywyd..........................^..................... 300 Y Llong ar Goll............................................. 346 Cyhoeddir j Rhifyn nesaf Gerphenhaf laf, 1876. LLANELLI: ARGRAFFWÎD GAW B. B. REES, YAUGHAN-STREET. Pri» B-wllt.