BEIRNIAD. RHIF LXII,-HYDKEF, 1874, CYNWYSIAD. Y Parch. John Davies, Caerdydd ..................... 93 Dyfodol Annibyniaeth yn Nghymru ................. 109 Prif Frwydrau y Byd.................................... 119 Y Parch. William Boberts .............................. 136 Sefydliadau yr Eglwys Gristionogol .................. 149 David Williams, Llanwrtyd.............................. 156 Undeb yr Annibynwyr Cymreig........................ 168 Cofnodion Chwarterol.................................... 174 Adolygiadau ................................................ 179 Barddoniaeth : Suddiady "Northfleet" ....................-............. 127 Defnyddioldeb Calch....................................... 1*4 Cyhoeddir y Rhifyn nesaf Ionawr laf, 1875. LLANELLI: ARGRàFFWrD GAN B. R. REES, YAUGHAN-STREET. Pris Swllt.