Skip to main content

BEIRNIAD. Ẅ" r EEËR JÄ^ímmE, 1872. CYNWYSIAD. Moeeoldeb .........'...................i'.t.".................vl97 Enwau.................^.................^...................205 YDdwyFfynonell..^.....................V...............'211 Hynodion Goleuni............'...'........................... 221.'«", Dyn yn Nuw................................................ 226 Goed yr Hydref............................r................ 239 (Jwyn eu byd................................................ 24Ô Beddargraff.....................»..........,.................. 248 •Traddodi yn Gyhoeddus......................r............. 249 Marwnad i'r Parch. Hugh Pugh, Mostyn ..»■.....ttf 252 Cyfarfodydd yr Undeb Cynulleidfaol yn Abertaẅe 264 Y Llosgnwy Tanddaiarol................................. 271 Cyhoeddir y Rhifyn nesaf Ëbrill laf, 1872. LLANELLI: AEGEAFFWID GAN B. E. BEES, YAUGHAN-STBEET. Pris Swllt.