Skip to main content

BEIRNIAD KHIÎ\ XLIIL-IONAWK, 1870, CYNWYSIAD. Cyfiawnhad a Maddeuant................................. 197 Breuddẅydiwr Bedford ................................. 208 Cadwen o Ddamegicn .................................... 221 Dyngarwch................................................... 224 Gallu a Dylanwad Rhwystrau........................... 225 Cywydd ..................................................... 236 Uchelgais.................................................. 242 Eiddo......................................... ............... 250 Napoleon Bonaparte..................................j__ 258 Câu y Cristion wrth Farw .,............................. 263 Helyntion yr Amseroedd................................. 263 Cynadledd Aberystwyth ................................. 273 Brad-lofruddiaeth Abraham Lincoln .................. 283 Adolygiadau ................................................ 290 Cyhoeddir y RMfyn ncsaf Ëbrill laf, 1870. LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, HEOL-Y-PARC. Pris Swllt.