Skip to main content

BEIRNIAD RHIF. XXXYIII -HYDREF, 1868. CYNWY8 IAD. Ioan y Dysgybl Anwyl.................................... 101 G-weithgarwch Crefyddol ................................. 118 Môr, Morio, Moryddiaeth, Morwyr..................... 126 Dau anwyl wedi huno .................................... 143 Yr Awdurdodau Goruchel....t........................... 144 YrEtholiadDyfodol....................................... 156 Dyffryn Tywi................................................ 167 Adolygiadau ................................................ 191 Cyhoeddir y Rhifyn nesaf Ionawr laf, 1868. LLANELLI: .^. ARGRAFF WYD GAN B. R. REES, HEOL-Y-PARC. Prls swilt. f'. .__.