Skip to main content

untÊwaEf.ujmm%34iAHiiaiEiMSMK£*iiiiwtm EIRNIA IiHIF, XXX,-HYDKEF, 1866, C Y N W YS IAD. Athroniaeth Groeg cyn Amser Socrates............... 97 Adferiad yr Iddewon i'w Grwlad ........................ 108 Ty y Gweithiwr a'i Drefniad ........................... 124 Y Lladdiad yn Ngwersyll yr Assyriaid ............... 137 Y Sectau Iddewig.......................................... 145 Llywodraeth Duw.......................................... 154 Daiargryn .................................................. 163 Càn i'r Fodrwy Briodasol................................. 171 Prawf, Dienyddiad, a Chladdedigaeth Siarl y Cyntaf...................................................... 176 Adolygiadau ................................................ 190 Cyhocddir y Rhifyu ncsaf Iouawr y Cyutaf, 1867. LLANELLI: AEGRAFFWYD GAN B. K. REES, HEOL-Y-PARC. Prls Swllt.