CYHOEDDIAD TRIMISO EK EGLUÜO GWYDDORIAETH, G.WLADYDDIAETH, îlratjìiìiinrtjj, a Clîrájflìt. BAN ©LTGTDDIAETH X PAEÇÍI, JOWN DAVIES, CAEEDYDD, PAECH, WILLIAM EOBEETS, ATHHAW IE1THYDDOL COLEO ABERHONDD». LLYFB, VI. LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, HEOL-T-PARCHNAD. 18G5.