Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y BEIRNIAD. ANGHYDFFURFIAETH. EI HEGWYDDORION A'l HAWLIATJ. duaTìf0 ni ^ ^y10^ yn genedl ° Anghydfìurfwyr. Y mae i Ymneill- ar Jr 6r ^8 *a^m» le> ac enw> a dylanwad ardderchog yn ein mysg ni; öewîLíí1 ?ry^» ga^ *°d y11 y ítywysogaeth lawer nad ydynt yn deall Ptiod 1 °r*on Anghydffurfìaeth yn ddigon da, ac na thalasant sylw rhvw er*oed * ardderehawgrwydd, yn nghyd â nerth hawliau yr un- o a ' i.^ae y rnai nyn y11 Ýmneillduwyr o ddamwain yn hytrach nag ^e Syhoeddjad; y maent ar wahan oddiwrth Eglwys Sefydledig y ni wîì^8' am ma* ^y y dygwyddodd iddynt gael eu dwyn i fyny; ond Juae •an* am resymau teilwng i'w rhoddi dros eu hymddygiad; y ailt 8eiliau gogoneddus ein Hanghydffurfiaeth yn bethau na wnaeth- arb "^ erioed ymchwil teg yn eu cylch. Er mwyn y rhai hyn, ac yn gWedd^ er myyn y t° ° ddarÜenwyr ieuainc sydd yn awr yn ein mysg, aut if ^W- lr rna* °^ a g8™1* y1 egwyddorion dan sylw, ac a ddeall- dwv^U- W^au' laruri0 drwy bob moddion doeth a chyrhaeddadwy, i'w sicrh * ^y.0 gyhoeddusrwydd, gan amcanu mewn modd neillduol i teth ^U Ç^dlais y genedl ieuanc yn drylwyr yn eu ffafr. Byddai yn cÜv , dyeithr pe yr ymollyngai pool Cymru yn yr oes hon, i anghofìo a dyodrMÌ> ^r Ùen egwyddorion ardderchog hyny ag y bu ein tadau yn 8Vda h if° ^11 ^wae^u °'u P^gy^- Oni thywyna y ffaith ger ein bron, ein &vrìA e^uraer goleuni, mai i Anghydffurfiaeth yn benaf y mae e-cpí?^ , m> dan fendith y Goiuchaf, yn ddyledus am ei goleuni. ei S^nonedd, a'i gwareiddiad ? / ûyn •, yQym yn byw mewn cyfnod o fywiogrwydd a gweithgarwch ddihu ' amser ydyw pryd y dylai holl gyfeillion y gwirionedd fod ar ìon ni * cnyaa'u gwaith. Y mae dynion yn cael eu profì—egwyddor- gorm^11011 ^n cae* eu gwyntyUu—goleuni a thywyllwch, rhyddid a Pleidiau mewn cydymrysonfa enbyd am y fuddugoliaeth. Y mae yn ^J1, gWrthwynebol i ni ar y maes, a gweithiant fel pobl a fyddai fferth T1 ^°a weai cysgu yn rny nir- Ni arbedir traul na thra- fydd \^an i ^11*' °8 ga^ant niewn un modd enill proselytiaid i'r gre- ymdroi ; ^3^1* -ai gysgu, ond gweithio fynant hwy; gallwn ni y ysba*ar» -nntt en narwyddair nwy ydyw> " Goddiweddwn, arhanwn au. Dan rith rhoddi addysg i blant y bobl dylodion, gwneir