Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y BEIRNIAD. EHEOLAU DEONGLAETH YSGEYTHYEOL. y ^gttddiad o ewyllys fendigedig Duw mewn cysylltiad â dynolryw yw j„'reibl. Y mae ynddo gynyrchion y meddwl anfeidrol, gyda chyfeir- fei ^ acnlysur°l a^ gynyrchion meddyliau meidrol. Nid yw yn rhy- k^ fod ynddo ddirgelion ynte, a dirgelion lawer. Byddai yn syndod ^a^í pe na byddai felly. Nid oes un llyfr arall yn wybyddus ag y ìa cymaint o bryder wedi, ac yn hod yn nghylch ei iawn ddeall a'i dp i egluro. Efe yw brenin holl lyfrau yr oesau. Byddai canlyniadau gaü neu gamddeall hwn yn dragywyddol yn eu parhad—yn eífeithio fQ,^nteisiol neu yn anfanteisiol ar ddynion yn yr amser a'r byd dy- kT • Y mae o gryn bwys gan hyny pa driniaeth mae y llyfr anwyl y J1 yn gael oddiar ein dwylaw. Cyn y gall dyn egluro y Beibl i ereiìl, îta • e yn °fyn°l iddo ei ddeall ei hun. Gorniod gorchwyl i un dyn yw ^ii L* ereiH ddirnad pwnc nad yw yn ddirnad ei hun. Wrth esbonio O^^yw gyfran o air Duw yn deuluaidd, neu yn gynulleidfaol, yr ym- ^iiad pwysig a ymwthia yn anocheladwy i feddyliau yr esboniwr a'r y J!au^awyr' os yn iawn ystyried, yw, Ai dyna feddwl Duw ei hun yn A.\& i n ^na ^ "^ oes Pei'ffaith gytundeb rhwng meddwl yr esboniwr ac £ ^wr j gwirionedd ? Ai dyna feddwl yr ysgrifenwyr ysbrydoledig ? ì;0 Dyddai Esaiah, Jeremiah, Ezeciel, Daniel, Matthew, Marc, Luc, ^^11) Paul, a Phedr, yn gwrando ar eu syniadau yn cael eu hegluro jj^H cynulleidfa, a ddangosent eu cymeradwyaeth i'r lliw osodir ar- *c» í ^ &i tybed na ddywedent ar lawer o adegau, Yr ydych yn cyfeil- ^ J* fan hon a fan arall; neu, Yr ydych yn dywedyd y gwir bob gair. ÄHau Duw oedd meddyliau yr jsgrifenwyr ysbrydoledig; o her- ^ei yr oeadynt yn ddynion santaidd Duw, yn llefaru fel yr oeddynt yn W 6U cynbyrfu gan Ysbryd Duw ; a meddyliau Duw yw y meddyl- ÿ^ .&°dir genym ninau i sylw ein cyd-ddynion pan yn egluro gair Duw ^.lawn. Yr ydym yn ymofyn wedi hyny sut oedd cydoeswyr yr ys- gç/^Wyr'ysbrydoledig yn deall ac yn egluro eu cynyrchion. Yr oedd 0 v ^ydoeswyr yr ysgrifenwyr bob mantais i iawn ddirnad eu syniadau, igjjj'wydd eu bod yn eu clywed yn siarad, yn darllen eu gwaith yn yr.un wi\ag oedd y meddyliau hyny yn cael eu trosglwyddo, ac yn gyfar- í^j^ â theithi yr iaith hono. Ond nid yw yn canlyn o angenrheid- ^d fod cydoeswyr yr ysgrifenwyr ysbrydoledig yn iawn ddirnad ac 31