Skip to main content

Y BEIRNIAD. LLIWIAU ANIAN. ^.^? fod pob peth a greodd Duw yn meddu graddau mwy neu lai o ^aerchawgrwydd, prydferthwch, neu ogoniant; fel y gellid gyda cv l°doldeh aralleirio y dywediad hwnw o'i eiddo ef ei hun ar y de- vj eu> " Ac wele, da iawn ydoedd," adywedyd, Wele, ardderchog iawn ^ef*8 hefyd. Sonir yn gyfiEredin am äri math o ardderchawgrwydd, H^ ^dderchawgrwydd naturiol, meddyliol, a moesol. Wrth ardderch- w &rwydd naturiol y deallir, y cyflead, neu y cywreinrwydd hwnw sydd g, ^asgaredig drwy holl natur yn mhlith gwrthddrychau difywyd, yn ŸdT aê> yn mnlith P0D dosbarth o greaduriaid, y rhai a feddant fyw- j>'. yr hyn sydd yn eu cyfaddasu i ateb y gwahanol ddybenion pwysig a k ^^wyd iddynt gan eu Creawdwr doeth yn y peiriant mawr cyffred- <j • Yn yr ystyr hyn gellir dyweyd fod y nefoedd uwchben, y ddaiar dw ^raed, a'r môr mawr llydan, yn ardderchog ; yn yr ystyr hyn gellir ÿj, ^eyd fod y mynyddoedd ucheí, y creigiau serth, y llynoedd dysglaer, d.0j ^Pûydd tryloewon, y coedwigoedd uchelfrig, y geradi blodeuog, a'r he/1 gwyrdd.leision, yn wrthddrychau ardderchog. Yn yr ystyr hyn bty gellir dyweyd fod y fellten wyllt, y golofn fwg, gwawr y bore, y fgj*1^11 y cwmwl, yr wybr goch ac amryliw tua gostyngiad haul, yn ^ î'^dog ac ardderchog. Ie, yn yr ystyr hyn gellir dyweyd fod yr ^drl greaduriaid—yn anifeiliaid, ymlusgiaid, pysg, ac adar, oll yn ^prchog yn ol eu rhywogaeth. íwl*.^1 ardderchawgrwydd meddyliol y deallir, y gallu a'r cywrein- ^eru ûwnw ag sydd yn argraffedig mewn graddau mwy neu lai ar bob ^j O-Wl-—o feddwl yr Anfeidrol, "yrhwnsydd ryfedd yn ei gynghor, ỳj, ^dderchog yn ei waith," i waered hyd feddwl y meidrolyn nesaf at iaea*ùfail a ddyfethir. Y íFordd y deuwn o hyd i fodolaeth a graddol- Oyf yr ardderchawgrwydd hwn yn benaf yw, yn ngweithrediadau y g0^w feddyliau. Yn yr ystyr hyn y mae "y nefoedd yn dadgan go- ỳj. lan-t Duw, a'r ffurfafen yn mynegu gwaith ei ddwylaw ef;" ac yn ^ef ir ùyn y mae " e* anwele(üg bethau ef er creadigaeth y byd i'w ^U a yn am^w& y1 7 Pethau a wnaed, sef ei dragywyddol allu ef a'i 'ie, -J^ 0(V' fel nad oes neb yn esgusodol a esgeuluso eu tystiolaeth ; * %Ua> Ç ystyr hyn y mae creadigaeth, rhagluniaeth, ac ewyllys ddad- a<Wv • £ ^uw> yn dangos i ni yn eglur ardderchawgrwydd annhraeth- y ei feddwl anfeidrol ef. Yn yr un modd hefyd y gallwn ddarllen llin- 20