Y BEIRNIAD. DADL YE IAWN YN LLOEGR. Stnctures on some Passages in the Rev. J. B. Browrìs " Bimne Life in Mm» By J. h. Hinton, M.A. The Dẁine Fatherhood in Relation to the Átonement. By J. B. -dbown, B.A. ■~\ir • '*■■* tri syniad mawr o bwys ymarferol yn gynwysedig yn athrawiaeth y lawn, ac yn cynyg eu hunain i sylw pawb ag sydd â'u Uygaid yn y°Taa * W canmd> se^ 7 syniad am Dduw, am bechod, ac am gymod. *md.dengys y drychfeddyliau hyn lle nad yw goleuni dadguddiad wedi a h ^U" Ysgrifenodd paganiaid yn eglur ac yn deilwng am fodolaeth ^í^odoliaethau y G-oruehaf. Y maent hefyd wedi cydnabod anmher- âr îf ^ moesol y natur ddynol, ac mewn gwahanol ffyrdd wedi ym- cnu cyfiawnhau cymeriad y Creawdwr yn ngwyneb hyn. Ac y mae °;es y Pyd.o'r bron, yn ei allorau gwaedlyd, yn dangos fod dynoliaeth y teimlo yr angen o gymod â'r Duw santaidd sydd wedi ei ddigio. 'jogoniant yr efengyl yw ei bod yn dadguddio trefn fawr y cymod rwy waed y groes. Nid oes gwybodaeth am fodd i gadw enaid coll- dvw TT?^11 man tuallan Ì'r Gyfrol Santaidd. Y mae Natur yn ydvw ^ ydyw ynof n'" ac y mae Athroniaeth yn dyweyd, "Nid Duw ^ * m^-" ÍIi a guddiwyd oddiwrth lygaid pob dyn byw. chwT^dJ^in d' ac a'imyneg°dd; efe a'i parotodd, ac efe hefyd a'i swir'10 aa ' "^ld oedd eisieu dadguddiad o'r nefoedd i amlygu y yn ad° b -ff ^reiddio1 aragdybiryn yr Iawn; canys yr oeddent hwy y "byd^o drl ir ^yd eisoes i raddau mwy neu lai. Angen neiliduol Goruchaf • C&x^ modd i lanw'r gagendor mawr ag oedd rhyngddo â'r rhwng Duwa7nC Priodo1 71 efengyl Jw cyhoeddi cyfryngwr addas amlw| eich bo<ì v 'a ?* hiaitù tuag at fyd ° bechaduriaid Jw> "Mae'n bod mew fl jperthynas â Llywydd santaidd ac anfeidrol, a'ch dao lawo °J?Wr ^y^iedig a thruenus; ond y mae genyf fì newyddion i'r ^wvwedyifrSaWVrwyf yn cynoeddi Ceidwad ^'^ coUedi^' 'meM™ tuhwnt i'' hA ii v yn yn unig yw fy ne£?es; md i ate'b cwestiynau iad v A ° S Ì- bychan î nid i gysoni cyflwr llygredig y byd â chymer- drwv «Wt. ln dl£e(% î ond i dystiolaethu am iachawdwriaeth lawn wy aoertn drud a dwyfol. Beth bynag yw'r tywyllwch a'r anhaws-