Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y BEIRNIAD. Y DIWYGIAD CEEFYDDOL. Gan fod ffeithiau yn fwy grymus a dylanwadol äf feddyliau plaîit dyü-* ion, na dychmygion a rhesymau, caiff yr ymweliad canlynol â swydd Frycheiniog, yn Mawrth diweddaf, wasanaethu i fod yn rhan bwysig o ddefnydd ysgrif i'r BeirNiad y waith hon> ar y Diwygiad Crefyddol. Dechreuais fy nhaith yn Sardis, Pontypriddj lle mae y Diwygiad wedi bod, ac yn bod, yn lled nerthol—y Parch. Mr. 01iver, B. A., yn llawn o'i ysbryd ei hunan> a rhai canoedd wedi dychwelyd at yr Arglwydd ý blyneddoedd a'r misoedd hyn. Arosodd yno rai o'r newydd yn y gyfeillach, ac yr oeddwn yn eu hystyried yn ẃystl o lwyddiant yr antur- iaeth newydd o fyned allan yn enw yr Arglwydd Iesu gyda hy/dra mawr, ì gymhett pechadttriaid i ddy/od i mewn, /eî y lldnwer y ty. Cychwynais dranoeth drwy Aberdâr a Hirwattn i Addoldy Glynnedd ; daeth y Parch. Mr. Lewis, Tynycoed yno i'm cyfarfod; pfegethaöom ein dau yno, a chadwasom gyfeillach grefyddol: arosodd amryw ynddi o'r newydd, at yr ugeiniau oedd newydd ddychwelyd yno o'r bíaen. Gwelsom vûo am* ryw o blant y Diwygiad ttiawr a ftt yn y llo' er ya 82 o flyneddoedd a aethant heibio, dan weinidogaeth danllyd y Parch. Morgan Lewis. Cefais y fraint o roi ymweliad yno y pryd hwnw o'r Neuaddlwyd, pan yn ieuanc: a syn oedd yr olygfa geüyf, a'r teimladau a fwynheais—ŷ Uofft yn crynu gan y neidio a'r mòlianu, a'r cyrddau gweddi yn para drwy y nos. Dywedid y pryd hwnw iddynt glywed sŵn hynod â'u clustiau pan dòrodd y Diwygiad allan gyntaf yn y lle. Dywedwyd wrthyf yü awr iddynt yn mron oll i ddal eu ffordd drwy yr holl flyneddau; ac y tnaent yn aWr (y rhai sy'n fyw) yn y Diwygiad hwn yn ail gyneu yn. danllyd. Mae Mr. "WilHams, y gweinidog presenol, yn llawn o ysbryd y Diwygiad, ac yn debyg, o dan fendith y Q-oruchaf, o wneud daioni Diawr. Yna croesasom y mynydd mawr i Dynycoed, heibio i Onllwyn, Capel sydd ar waith yn cael ei adnewyddu yn dlws dan ofal y Parch. Mr« Lewis. Cyfarfyddais yma ag un o gynhyrfwyr fy nhaith, sef y Parch» *• Stephens, Brychgoed. Cyfarfu dau dân yma â'u gilydd.; pregethas- °m, a dychwelodd -15 o'r newydd i dý yr Arglwydd at y íluoedd oedd fcewydd ddychwelyd yno o'r blaen. Mae Mr. Lewis yno yn anfonedig yr Arglwydd, a'r gwladyddion yn teimlo yn gyffredinol mai dyn Duẅ ydyw. Dranoeth aetbom dros y mynydd i Gwmwysg, cawsom gynull- ©idfa lawn a gwresog, arosodd 8 yn y gyfeillach o'r newydd. Bu Mr. Evans, y gweinidog, yn siai'ad û hwynt am eu cyflwr yn dra phwrpasol 2 A