-: '-' 0\ BEIRNIAD: "<~J> .«■•^ CYHOEDDIAD TRIMISOL EB EGLURO ŵtjìiìtnriaítji, (ÌHîlahjììàíattl;, Clwi}îẁfót$ CHREFYDD. DAN OLYOIDDIABTH î rABCHEBIGIOÜ JOHN DAYIES, ABEEAMAN, WILLIAM EOBEETS, Athraw Ieithyddol Coleg Aberhonddu. LLYFR IF. LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, HEOL-Y-PARC. 1861.