Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y TRAETHODYDD. Vr adran americanaidd Y SALM GYNTAF. ^Rychir ar y Salm hon fel rhagymadrodd i'r llyfr. Tybir gan rai ^lr,üaid iddi gael ei chyfansoddi gan Dafydd, "peraidd ganiadydd ^äel;" eraill a'i priodolant i Ezra, yr hwn a gasglodd y Salmau yn un yY' Pwy bynag oedd y cyfansoddydd, dilys iddi gael ei rhoddi " trwy 1 "rydoliaeth Duw ;" a'i bòd yn " fuddiol i athrawiaethu, i argyhoeddi, ^ryddu, ac i hyfTorddi mewn cyfíawnder." Jl Salm gyntaf a'r ddiweddaf ydynt fyr, eithr yn dra chynnwysfawr. geQt yn cynnwys yr un nifer o adnodau, ac wedi eu gadael heb yr un ^penw (titlé). Gellir edrych ar y gyntaf fel agoriad i'r llyfr, a'r lWeddaf fel diweddglo iddo. Ysgrifenwyd y gyntaf i'n haddysgu yn ^yddorion ein dyledswydd, mewn trefn i'n parotoi i foliannu Duw yn Wi £' a chyfansoddwyd y ddiweddaf er dangos amcan pendant yr Ba mau' se^ mawi7gu a bendithio yr Arglwydd. Y naill sydd yn K angos y teilyngdod gofynol ynom ni i wneuthur mawl yr Arglwydd 4< °g°neddus; a'r llall a ddadleu deilyngdod yr Arglwydd o'n bendith Qìoliant} yn mhob dull a ffurf. Í3d ma rhoddwn arall-eiriad prydyddol (poetical paraphrase) y Parch. ^Und Prys, Arch-ddiacon Meirionydd. Y sawl ní rodia, dedwydd y w, Tn ol drwg ystry w gyngor: Ni saif ar fFordd troseddwyr ífol, Nid eiste 'n stol y gwatwor. Ond ei holl serch ef sydd yn rhwydd Ar ddeddf yr Arglwydd uchod : Ac ar ei ddeddf rhydd, ddydd a nos Yn ddiddos ei fyfyrdod. Ef fydd fel pren plan ar lan dôl, Dwg ífrwyth amserol arno ; Ni chrina 'i ddalen, a'i holl waith A lwydda 'n beríFaith iddo. 28