Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y TRAETHODYDD. Yr adran americanaidd. ^ASANAETH JITDAS ISCAEIOT I EFENGYL CEIST. 'i^ ° briodoliaethau hanfodol natur y Duw mawr ydyw ei ddoethineb; Jí^ae efe yn ddoeth o galon."* Efe yw achos mawr a ffynnonell L .J'sbyddadwy doethineb pob creadur ; gan hyny, y mae uwchlaw cym- £ ílaeth yn ddoethach na phawb eraill: " I Dduw yr unig ddoeth y byddo J>°niant trwy Iesu Grist."t Doethineb sydd yn gynwysedig mewn h Ẅod pa beth i'w wneyd, pa fodd i'w wneyd, a pha bryd i'w wneyd. d % hwyrach nad yw darnodiad fel y canlyn o 'hono yn rhy ddiffygiol— rtíoyddio y moddion mwyaf priodol i gyrhaedd amcan penodol a %e y briodoledd yma wedi ei hargrafíu yn amlwg ar holl weithred- j3 y Creawdwr mawr, yn mhob man o'i ]y wodraeth. Os i'r byd natur- §a sylweddol y cymer y meddwl ei ymdaith, cenfydd gyfartaledd a jj Mhwysder neillduol yn y gwahanol elfenau a'r defnyddiau, y naill i'r ^ i a chyfaddasrwydd penodol gwahanol ranau ac aelodau yr holl * eaduriaid bywydol, i'w gwahanol sefyllfaoedd ; a thueddiad arbenig yn ! ^aill ran o'r greadigaeth, i wneyd i fyny ddiífyg y rhan arall o honi, e« yw y cwbl yn un gyfundrefn gysylltiol, a phob rhan o honi yn cyd- : eÚhredu yn ddiogèl ac effeithiol, i ateb un amcan neillduol, sef gogon- *m eu Crewr haelionus. Yr argraff sydd yn cael ei roddi ar y meddwl ^ yr ymchwiliad ydyw: " Morlliosog yw dy weithredoedd, O Arglwydd ; ^naethost hwynt oll mewn doethineb."| , Pe cymerem mewn llaw drachefn i chwilio i mewn idrefh gweinyddiad ^agluniaeth Duw, gwelem fod doethineb yn cael ei amlygu yma yn ddi- aid. Mae rhagluniaeth yn un gadwen o weithredoedd mawrion an- jjWiliadwy, a rhyfeddodau aneirif. Y cyfaddasrwydd sydd yn ngwa- %ol amgylchiadau a sefyllfaoedd plant dynion, sydd yn amlygiad o ^oethineb anfesurol yr Arglwydd, yr hwn sydd yn teyrnasu, yn ei waith «1 cadw y dafol (balance) heb droi—yn diogelu y cydbwysedd hynod *Jobix. 4. f Rhuf. xvi. 27. i Salm civ. 24. 19