Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

; /....."': •>g fn i ■ '"' THEBUOGLOTT 3ÍEDICAL ABYISEÎt: ■No. 1.] Jan.—Ion. 1829. [Rhif. 1. Introduction^-^Rhagymadrodd. —^®®®^— fFIHE medinm in which We live, and the •*- food which we take, tend to produce great irregularity in tíie acfions of the organs of our frame ; and nothing exceeds the anxiety of the mind, more than the desire of removing the consequertces of these nnnaturalactions, (disease,) by those ttieans which are found by experience to be áuccessful. The readiness with which the human mind grasps at the very chance of relief from pain, demonstrates the îin- portance of the Medical Art, and huma- nity dictates that eqnal compassion be shewn to all living creatnres; yet it l;as not received 'that attention in Wales th'át it demands, from the people at large, owing to the paucity of popular Medical Works,—a deficiency which we hope to make np. I Good health depends, in very numeróus instances, upon the dne administration of food and drinlc, and the regulaticn of the passionsof themind ; aknowledgeof whìch wonld greatly promote the scientific di- rections of the Medical Man, in the hour 'of danger and päin. A niore gencral diíFusion of medical information, would tend to destroy that fear and mistrust of families in the talent of their Medical At- tendant, as they could themselves loim 'ân estimate of his abilities; ancl moie, this knowledge would also tend to destroy that pi'evalent disposition and practîce ofigno- rant and unprincipled'men in'the country, tlian w'iom greater ériemiès to the pro- gress of genuine hnoicledge do not exist. The Title of our Publication, which we design to contiuue monthly, has bcen cho- sen from our desire to make it a veliicìe of general information, not cxclusively of liuman medicine, bnt ál'so o'f tlsose reaudial agents which are succès'sfül in the Treitt- ment of the Diseases óf Cátiìe, with a de- scriptíon of their diseases, as well as those means which prevent a recurrence of them. CYFRWNG yn mha uö yr ÿm ÿtl byẁ, a'r ymborth a gymmerwn, a dueddant i effeithio afreolaeth mawr yn. ngweiihrediadau peiriannau ein çyrff ; ac ni ragora dim ar bryder y meddwl, yn íwy ná'r dymuniad o symud canlyniadart y gweithrediadau annaturiol hyn, (af* iechyd,) trwy y moddion hyny a geir trwÿ brofiad eu bod yn llwyddiannus. Y par- odrwydd gyda pha un y crafanga y medd- wl dynol yn y gobaith lleiaf am ymwared oddiwrth boen, a ddangosa bwysigrwydd y Gelfyddyd Feddygawl, a dynoliaeth a addysga ddangos yr un tosturi i bob cre- adur byw; etío\ni dderbyniodd y sylv? hwnw yn Nghymru ag a ofyna, oddiwrth y bobl yn gyffrcdin, o herwydd prinder Gweithiau Meddygol poblogaidd,—diffyg agym ni yn obeithio gyflawni. Iechyd da a ymddibyna, nlewn ang- hreifftiau tra lliosog, ar briodol weínydd- iad bwyd a clied, a rheoleiddiad nwydau y meddwl; gwybodaeth o'r hyn a lwyddai yn fawr gyfarwyddiàdau celfyddydol y Metldyg, yn awr perygl aphoen. Taeniad mwy cyffredinol o hysbysiaeth meddygol, a dueddai i ddifodi yr ofn a'r anymddiried hwnwsy gan deuluoedd yn nawn eu Gwei- nyddwr Meddygol, gan y gallent eu hun- ain 'ffurfio barn ?.m ei fedrusrwydd ; ac yn fwy, yr wybodacth hon a dueddai hefyd i ddiddymu y gogwyddiad a'r arferiad gor- fodawl hwnw o eiddo dynion anwybodus a diegwyddor yn y wlad, ná'r rhai nid oes elynion gwaeth i lwyddiant gwybodueth wirioneddaicl yn bodoli. -> Enw ein Cyhoeddiad, yr hwn a fwriäd- wn barhau yn fisawl, a ddewiswyd ti wy ein dymuniad i'w wneuthur yn arwedd- ydd gwybodacth gyffredinol, nid yn unig o feddygihiaeth ddynol, ond hefyd o'rcyf- ryngau meddygawi hyny ag ynt lwyddian- nus yn Nhrjnideih Ciefydau Ánifeiliaid, yn nghyu â darluniad o'u ciefÿdau, yn gystal â'r moddion a rwystrant cu dychweliad.