Skip to main content

itfutfttiw " Hir-hoedl sydd yn ei llaw ddeau hi; ac yn ei llaw aswy y raac cyfoeth a gogoniant."—Solomon. Riiif. 3.] EBRILL, 1838. [Pitis Ceinio< HANES GEORGE GREGSON. Mii. Gor,.—Ilysbys ydyw i chwi, ac i Ddir- westwyr y dref* hon, fod Mr. Grubb, o Preston, swydd Lancaster, un o'rarcithwyr mwyaf hyawdl a glywais erioedyn areithio ar unrhyw bwnc, wcdi adrodd y ffcithiuu n ganlynant mewn cyfarfod Dirwestol yma. Gan i nii gymtneryd i lawr ci ymadroddion gan mwyaf fc-1 y difcrent o'i cnau, barnaf mai addas cn trosglwyddo mewn gwisg Gymreig i Ddirwestwyr y dywysogaeth, trwy gyfrwng y Dirwestwr Deheuol; os byddwch chwi o'r un farn, rhoddwch le iddynt. D. Rees, Llanelli. ■ Ganwyd George Gregson yn Preston, ac cr nad oedd o rieni cyfoethog, ctto, o herwydd cu rhinwcddau a'u hymarweddiad diargylioedil, yr oeddynt yn lled gyfrifol yn y dref. Yr oedd cu gofal yn fawr ain George eu mhab pan yn ei febyd, ac yn ei ieuenctyd gwarchodent ef yn ddiflino rhag syrthio i blith cwmni drwg; addysgent ef yn llafurus gartref, ac anfonont cf i'rysgol ddyddiol a Sabbothol, fel y daeth i fynu yn fachgen prydferth ac yn ysgolhaig rhagorol. Yn fuan barnwyd yn addas i'w osod ar ryw lwybr onest i ennill ei fywioliaeth, ac wedi ymgynghori ag cf, gosodwyd cf gyda pblastrwr, cr iawn ddysgu y gelfyddyd hòno; a thra y bu George ar ei brentis- iaeth cnnillai barch a chymmeradwyacth gyffredinol: yr oedd yn ffyddlon i'w fcistr, yn serchog a charuaidd i'w holl gwsmeriaid, fel nad oedd cas na chulni gan heb ato o fewn holi gylch ei gydnabyddiaeth ; ym- gadwai yn ofalus yn Uwybr rhinwcdd a sobrwydd, ac er cael ei demptio yn fynych i esgeuluso ci waith a dilyn yfiuldlers, etto ysgöai bob rhith ddrygioni. Wedi treulio ei brentisiaetlijgwcithiodd am ychydig am- ser ar hûr, casglodd swmyn oarian, a buan iawn gosododd i fynu fasnach drosto ei hun. Gwenodd Rhagluniaeth arno yn fawr, a thrwy garueiddwch ac onestrwydd daeth i barch cyffredinol fel crefftwr, rhoddid. gwaith iddo yn gyffredin gan y dynion mwyaf cyfrifol yn Preston a'i chylchoedd. Yr ocdd ganddo -erbyn hyn lawer iawn o weithwyr, a'i ofal yn parhaus gyanyddr, raeddyliodd gan hyny mai addas fuasai iddo gymmeryd tŷ iddo oi luin ; ac ar ol hyny edrychodd am ymgeledd gymhwya iddo, ac yn fuan gwelodd ddyi.es íeuar.c bryàweddoi, a da iawn ci gair, yn yr hon y cyfarfyddai sypiau arinweddau aaddurnanty cyrnmer- iad benywaidd. Wedi iddo eí' a hfthau ymgyfeillachu am amser priodol, ncndcr- fynasant ymuno mewn pi'iodas, ac ni bu priodas erioed yn fwy wrth fodd y cyíìroüir, yr ocdd pawb a phobpeíh megys yn dj wtd- yd,—Duw yn rhwydd wrthynt. Pan wawriodd dydd y briodas, codai yr haul megys ar foreu-gwaith heb gymylau, ym- agorai y blodau, a phcraidd-geinciai yr adar, jmddangosai natur ei harddwisg, a llonai pawb o'u reraint a'u cydnabod, gaa addef yn rhwydd na fu icuad eriocd ynfwy cymharus, nac yn debyg o fod yn fwy tor- cithiog o ddedwyddwch. Fel hyn y dcch- reuodd George a Mary Grhüson eu hymdaith trwy ddyrus anial y byd, yn ngwenau nefoedd a daear. Yn awr, ymroddai George yn fwy nag erioed i'w gelfyddyd, yr oedd huiian-giod a hunan-clw yn ei wthio i ymroi o'r blaen, ond pan welodd wraig yn ymddibynol arno, ac yn fuan cylchynid ef gan blant, fel jilan- igion olewydd, teimlodd yr argymh.clliad yn gryfach nag eriocd i ddiwydrwydd, ysgöai bob achlysur i ddiogi a segurdod, ffoai yn mhell oddiwrth y diotwyr a'r me- ddwon, heiaethai ei fasnach, a threiglai arian ac aur i'w goffrau fel y grô. Gofalai Mary ani warchod gartref—nid dygwyddiad