HYDREF, 1896.1 IPRIS SWLLT. Y LLENOR. " I WYBOD DOETHINEB AG ADDYSC" DAN OLYGIAETH O. M. EDWÄRDS, M.A., Rhydychen, LLYFB VIII. EGLWYS TBEFECA. gtw^irecs.a-im: = HUGHES A'I FAB, 56, HEOL ESTYN.