Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"Dww yn ei phalasau a adwaenẃr yn amddiýynfa."__ps. xlviii. 3. ImẁìiiffpWTr ÌglimB. Twr J gìooh treigla aohod,—ei wys hen I wasanaetb Dawdod; Oana ei hen dinc hynod, Llan, Llan, Llan jw'r fani fod. KBEK i'ABDI). O fewu äy gaerau heddwch bosd, I'th lysondd deued hairddfyd : Br mwyn ry mrodyr mae'r arch hou, A'm cymmydogion hefyd. Ps. cxni Otp. VII. Rhif. 4. MEDI, 1879. Peis 2g. CYNNWYSIAD. Crynodeb Pedwar Nod y Wir Eglwys.. Llith y Clochydd Lleyg Gwladgarwch y " Genedl Gymreig," y Dr. Harper, a'r Deoniaid Rhagolygon Addysg a Thraul Cynnaliaeth yr Ysgolion Mr. Newman Hall a'r Llys Ysgariaeth Ein Hysgolion Sul Nodiadau Lleuddad .. .. 54 52 54 56 58 61 neu ryw sylw cyffelyb, byddent yn ddieitbriad yn cael cyrnmeradwyaetb wresoccaf yr adran Leygol o'r Gynbadledd. Nis gallwn lai na llawenhau a chym- meryd calon wrtb weled llwyddiant cynhyddol y üynhadledd Eglwysig yn Esgobaetb Baugor, yu enwedig pan goíiom mai ya Esgobaeth Baugor os nad ydym yn camsynied, y cy■hwynodd symmudiad sydd yn awr wt di dyfod mor gyffredinol, fel nad oes braidd Bsgobaeth heb ei Ohonferenoe flynyddol. CRYNODEB. YMAE Cynnadleddau Esgobaethol yn dyfod bellach yn bethau tra chyffredin. Edrychwn arnynt fel prawf o'r bywyd a'r yni sydd yn dangos ei hun ym mhob cyfeiriad yn yr Eglwys. Y mae yn ddiamheuol fod gwaith Esgob, Offeiriaid, a Lleygwyr dewisedig, yn cydgyfarfod unwaith yn y fiwyddyn yn y Ddinas Gadeiriol, i ymdrin â matter- ion sydd yn dal cyssylltiad agos â bywyd a Ilwydd- iant yr Eglwys, yn un o'r nodau mwyaf addawol a gobeithiol am ddyfodol llwyddiannus yr Eglwys. Y mae y fath gydgyfaríÿddiad yn rboddi mantais i'r Offeiriaid a'r Lleygwyr i ddeall eu gilydd yn well, a thrwy hynny i feithrin cydymdeimlad a chydoddef- garwch. Yr oedd Cynnaùiedd flynyddol Esgobaeth Bangor, a gynhaliwyd ddechreu y mis diweddaf, yn hynod lwyddiannus. Clywsom lawer a arferent fynychu y Cynnadleddau yma yn flynyddol yn dyweyd fod y Gynbadledd eleni yn fwy llewyrchus a llwyddiannus na'r un a fu o'i blaen. Cafwyd ynddi ymdrafodaeth ddycdorol ar fatterion dyddorol ac adeiladol, sef Ue a gwaith Lleygwyr yn yr Eglwys; y moddion effeitbiolaf i gadw ein pobl ieuaingc yng nghymmundeb yr Eglwys ; a Chyfarfodydd l'lant— pa fodd i'w gwneud yn ddyddorol a buddiol. Llawen oedd gennym glywed cymmaint o'r Lleygwyr yn siarad mor rhagoroì ar y gwahanol byngciau. Yr hyn a nodweddai eu hareithiau hwy mewn modd arbennig oedd y modd difloesgni y llefarent am i Eglwyswyr sefyll yn gadarn a diysgog dros eu begwyddorion; a phan dywedai rbai o'r Oifeiriaid y dylem ym mhob man roddi pwys ar gyfrannu addyBg o nodwedd Eglwysig yn ein bysgohon Sul, AR y 6ed, 7fed, ar 8fed cynhaliodd y Methodistiaid Calvinaidd eu Cymdeithasfa fawr yn Llanym- ddyfri. Ymdriniwyd â mwy nag un cwestiwn dydd- orol yng Nghyfeisteddfod y Gymdeithasfa, ac ym mhlitb pethau craill, â " Gwaddoliadau Coleg yr Iesu." Y mae yn llawen genuym ddarfod i'r cwest- iwn gael ei benderfynu yno yn unol â dymuniad a theimlad pob Cymro cenedlgarol. Ceí'nog- wyd bron yn unfrydol y penderfyniad fod i ddeiseb, wedi ei barwyddo dros y Gymdeithasfa gan y Llywydd, yn gwrthdystio yn erbyn cynnygiad Pennaetb Colegyr Iesu, gael ei hanfon &tjrUniveisity Commissioìwrs. Gwir fod y Parch. Llewelyn Edwards, mab Dr.Edwards, Bala, a brawd Pennaeth Coleg Aber- ystwyth, wedi gwneyd a allai i gael gan Gymdeithasfa Llanymddyfri ddilyn esampl Cymdeithasfa Ffestiniog, ond yn ofer. Ond efallai mai gwell a mwy dyddorol fyddai i ni roddi ger bron ein darllenwyr yr hyn a ddywed Golygydd yr JJerald Cymraty aru Awst ^Ofed ar y Gymdeitbasfa a'i gweitbrediadau. '* Yn sicr," meddai, " y mae amldra y Cymdeithasfaoedd yn peri syndod i'r ystyriol. Dyna eiddo y Graig {líoch), Dinbych, i'festiniog, Llangefni, Llanymddyfri, wedi myned heibio, ac wele eiddo Pwllbeli wrth y drws. ì' mae yn fwy nag amheus a ydyw y sefydliadau hyn yn oynnyrchu gwaitb cyfwerth à'r draul o'u cynnal. Yn ddiau, rhaid fod yr enwad Methodistaidd yn gwariollawer o gannoedd, os nad rhai miloedd, o bun- nau yn flynyddol yn unig er cadw y ptiriannau blyn- yddol hyn i gerdded. Gofyniad eithaf rhesymol ydyw, Pa faint yw cyfanswm traul blynyddol peiriant cartrefol Methodistiaeth P Meddylier am nifer y Cy- faríbdydd Misol mewn blwyddyn drwy *jymru, yn ychwanegol at y Sasiynau a'r Cymdeithasfaoedd cbwarterol a blynyddol. Rhaid fod y swm a werir yn unig i gynnal y rhai hyn yn arutbrol. Onid oes yma faes rhagorol i ddiwygiwr dyfodolP Ai nis gellid cael trefn symlach i gyflawni yr un gwaith, a hynny ar hanner y draul P Yr ydym yn taflu allan J