Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

phalasau a adwaenir yn amddiffynfa."—¥B. xlviii. 3. T yr y (îloch treigla uchod,—ei wys hen I wasanactb Duwdod; Cana ei hen dinc hynod, l.ltm, Llan, Llan yw'r fani fod. Ebbn Fabdd. 0 fewn dy gaerau heddwch boea, I'th lysoedd deued hawddfyd : Er mwyn f'y mrodyr mae'r aroh hon, A'm cymmydogion hefyd. Pb. oxxii. Ctf. VI. Khif. 7. RHAGFYR, 1878. Pris 2a. CYNNWYSIAD. Crynodeb .. .. .. •• .. .. .. 97 Haerllugrwydd Americanaidd .. .. .. .. 99 Hunan-drefniad a chydgrynhoad yr Eglwys .. ., 99 " Ein Heglwys a'n Gwlad " ........ 100 Nodiadan gan Lleuddad .. .. .. .. .. 101 Bendithio'r Clycbau........... ..102 Yr Eglwys ac Addysgiaeth Grefyddol .. .. .. 103 AníFyeldiiteth yr oes, neu aughrist yn ei wisg bresennol 104 Piarddeliad gwaedd y DudgyssyHtwyr o wersjll y Rbyddfrydwyr .. * .. "......' .. 106 Elnsengarwch y Byrddau Ysgol .. .. .. .. 107 Seiliau y Methodistiaid Calfinaidd fel Eglwys .. .. 108 Ysgrythyrol onide ? .......... 110 Y Gýnddaredd Eyddfrydol.......... 112 UEYNODEB. \7 MAB eynnwrf nid bychan yng ngwersyll Ym- ± neillduaeth. oblegid ei bod yn graddol golli ei gafael ar y bobl. Y rnae arweinyddion y píeidiíiu ìowyat' dylauwadol yn cyfaddef fod miloedd o'u canlynwyr yn troi eu cefnuu arnynt, ac yn ymuno âg Eglwys Loegr. Cued prawf o I13 n yng JNrgliynnadledd Undeb y Bedyddwyra gynbaliwyd yn Loughborougi) ychydig yn ol. V mae gweithrediadau 3' Gynnadledd liou yn cynnwys cefnogaeth nid bychan i Eglwyswyr, gan y ceir prawf 0 enau uu u'r seetau mwyaf rhag- farnllyd a mwyaf gelyuiaethus i'r Eglwys fod yr enwad yn graddol golli tir, a bod j'r Eglw^-s yn ennill ei ddeiliaid. Y rheswm a roddwyd i egluro y ffaith anwad idwy hon oedd, fod Grwasanaeth yr Eglwys yn fwy a tractẁe nag eiddo yr Ymneillduwyr. üywed- odd y Parch E. F. Grriífiths, gweinidog y Bedyddwyr yn Nottinghani, fod " lliaws o bobl yn troi at Eglwys Loegr, oblegid, yn ol eu cyfaddefiad hwy eu hunain, eu bod }Tn hoffi trefn a symlrẃydd ei Gwasanaeth, a phrydferthwch, a chywirdeb ei chaniadaeth." Ceir syniadau cyffelyb yn annerchiad W. lí Stevenson. " Paham," gofynai, " y mae Gwasanaeth Eglwys Loegr mor ddeniadol, pan nad yw y pregethau a draddodir ynddi ddiin gwell, a rhai 0 hönynt ddim cystal, a'r pregethau a drnddodir yn y capeli ? Gall- eut fyned i Eglwys ar ol hglwys, a'u cael i gyd yn orlawn, tra nad oedd y cynnulleidfaoedd yu y capeli ond bychain. Y rheswm oedd, fel y credai eí, í'od y cauu a rhan y bobl yn y Gwasanaeth yn cael eu diwygio o bryd i bryd, a'u gwneud yn fwy addas na'r hen system. Yn y blynyddau a aethant heibio cyfyngid Gwasanaeth yr Eglwys bron yn gyfangwbl i'r Person a'r Clochydd; ond yn awr ceid yr holl gynnulleidfa yn intonio y gweddiau, a gwneid heb wasanaeth y clochydd bron yn gyfangwbl, gan fod yr holl gynnulleidfa yn cymmeryd ei rhan yn y canu a'r rrsponses â'u holl galon, a chyd â gwresogrwydd digyffelyb. Dyma yr yspryd oedd yr Ymneillduwyr yn fyr 0 honno, a chymhellai hwynt i'w ymarfer yn fwy." Y mae yr un syniadau yn fíynnu ym mhlith y Wesleyaid hefyd. Y mae llawjr o ymohebu wedi bod }-n ddiweddar ar golofnau newyddiaduron Seisnig yr enwad hwnnwyng nghylch defnyddiad o ffurfweddiau yng ngwasanaeth crefyddol yr enwad. Ymddengys fod lliaws mawr 0 gapeli lle y defnyddir ffurfwasan- aeth yr Eglwys yn ol trefn John Wesley. Y mae hyn yn dramgwydd i'r rhai mwyaf anwybodus a rhag- ìanllyd yn eu plith, a haerant fod rhai Wesleyaid wedi ymuno â'r Bedyddwyr, oblegid defnyddiad y cyfryw Wasanaeth. O'r ochr arall, y mae gohebydd yn ysgrifenu i'r Methodist am Medi 20fed, ac yn tystio fod miloedd lawer o bobl ieuaingc wedi gadael y Wesleyaid, ac wedi ymuno â'r Eglwys 0 ddiffyg gwasanaeth mwy attractiue gyd â'r enwad. îíid rhyfedd gan hynny fod awdurdodan Wesley Col'ege, Sheffield, wedi penderfynu, trwy fwyafrif 0 un ar bymtheg ar hugain, parhau i ddefnyddio fTurfwasan- aeth yr Eglwys, yn y College. Nis gall na wo» y dystiolaeth hon, a thystiolaethau cyffelyb, am wertn a phrydferthwch Gwasanaeth yr Eglwys, wnend y Gwasanaeth yn fwy anwyl nag erioed i bob Eglwyswr cywir-galon Gobeithiwn y gwna ein darllenwyr lleygol i gyd oll benderfynu cyflawni eu rhan hwy o'r Gwasanaeth gyd â mwy o zêl, gwresogrwydd, a defosiwn, nag erioed. LLYWYDi.) ündeb y Bedyddwyr eleni yw H. Stowell Brown, gwr tra adnabyddus ym mhlith y Saeson tu allan i gylch ei enwad. Yn ei annerch- iad agoriadol traddododd syniadau na chlywir mo'u cyiîelyb yn fýnych 0 Gadair Lywyddol Undeb y Bedyddwyr. W'ele hwynt:—" Geliir gwrthwynebu y gwnai annibyniaeth y gweinidogion yn ddiog. . . . Gadewch i ni ddwyn y pwngc i brawf trwy ap- pelio at fíeithiau. I raddau helaeth nid y w Offeiriaid Eglwys Loegr yu meddu eiddo private, ond y maent yn ddynion nad ymddibynant ar eu cynuulleidfaoedd am eu cynhaliaeth. Ni wna diogi leihau incwm y mwvaf""' Offeirir'" -* yr Eglwys, mwy nag y gwna