Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"Duw yn ei phalasau a adwaenir yn amdd0ynfa.,t__Ps. xlviii. 3. iiìräiffpìjl îjr Cglujs. *wr T glooh troipla uohod,—ei wy§ heii I waaanaeth Duwdod; Cana ei hen dinc hynod, LUn, Llan, Llaa /vr'r fani fod. Bbhn Fabdd. O fewn dy gaerau heddwoh boed, I'th lygoedd deued hawddfyd: Br mwyn fy mrodyr mae'r aroh hoo, A'm oymmydogion hefyd. Pb. Oxiii. Oîf. V. Rhif. 4. MEDI, 1877. Pris 2g. CYNNWYSIAD. Crynodeb .................. Capel Glynhengoed.................. Crefydd Waddolodig.................. öeth am yr wrthddadl—" Nid yw y Gynnulleidfa yn yr Eglwys yn cael dewis ei Hoffeiriad ?" ...... '' Yr Offeiriad mewn Gollyngdod"............ Ychwaneg o Esgobion ............... Y " Llo Aur " yn Bethel, Arfon............ fcregethwyr Ieuaingc Cymru yn Pregethu eu Dychym- mygicn eu hunain imrywion.............. GBYNODEB. CYNALIWYD Cynadledd Flynyddol Esgobaeth Bangor ar yr 8fed o'r mis diweddaf. Daeth lliaws o Offeiriaid a Chynnryehiolwyr Lleygol yng bgbyd. Cynnaliwyd y Gynnadledd am y tro cyntaf >n y Penrhyn Hall. Y pyngciau yr ymdrinid Wynt oeddynt, " Cydweithrediad y Lleygwyr yng hgwaith yr Eglwys ;" " V dymunoldeb o gael mwy o Mlu deddfwriaethol i Gymmanfa yr Eglwys" (Coi)vocation.) " Yr ysgrif er hyrwyddo y gallu i ídisgyblu Offeiriaid anfucheddol," a'r " Wasg Eg- {wysig Gymreig." Cafwyd areithiau rhagorol ar wb un o'r pyngciau hyn. Yn un o'r cyfarfodydd Maenorol—cyfarfod y Clerical Education Society— ^afwyd awgryroiadau tra gwerthíawr gan Ddeon ^angor pa fodd i sicrhau gwasanaeth bechgyn J^UBÌngc o dalent yng ngweinidogaeth yr Eglwys. ^*an fod y cynllun wedi ei symio yn gyflawn mewn *QÌfyn diweddar o'r Dywysogaeth, dyfynwn a ganlyn "'r newyddiadur hwnnw, fel y gallo ein darllenwyr ^ael golwg gryno ar y cynllun a gynnygiwyd gan y ^eon, ac a fabwysiadwyd yn unfrydol:— " Prinder Offeiriad ydyw y waedd a glywir ymhob ^Han o'r Eglwys yng Nghymru. Y mae bron yn Slmhosibl cael curadiaid. Beth ydyw yr achos ? Y* ^ae digon o fechgyn talentog yng Nghymru. Ond JM yw talentau heb eu coethi ddim yn ddigonol i Heud Offeiriad. í mae y gost o roddi addysg "*wyadl i fachgen er mwyn ei gymhwyso i'r offeiriad- ^*tb yn fawr, ac yn ormod o faich i lawer o rieni. 0 ^nlyniad y mae ìiawer bachgen disglaer ei dalentau I i'n methu cael moddion addysg, ac, yn lle bod yn N_______________________________ ddysgawdwr ac yn arweinydd crefyddol i'w gyd- ddynion, y mae ef yn groes i'w ewyllys yn. gortod dilyn rhyw alwedigaeth fydol. Y mae hyn yn golled iddo ef, ac yn golled i'r Eglwys. Y mae pob dys- gawdwr ac Offeiriad da yn fendith i gymdeithas, gan ei fod yn offeryn i oleuo ac i buro cannoedd o deulu- oedd, i ddysgu iddynt sut i fyw a sut i farw yn ddedwydd. Y mae yn amlwg er ys talm i bob dyn meddylgar mai prif ddiffyg yr Eglwys yng Nghymru oedd yr anhawsdra i fechgyn tlodion o dalent gael dysg i'w cymhwyso i'r weinidogaeth. Nid gwiw ordeinio dynion annysgedig. Gall dyn annysgedig guddio ei anwybodaeth a gwneud busnes Uwyddiannus â rhyw nifer fechan o bregethau, pan y mae y " 6ystem " i ba un y perthyna yn caniattau iddo gylchdeithio fel cerddorion y ffeiriau, o ardal i ardal, i ganu yr un cyfansoddiadau wythnos ar ol wythnos. ('ndy mae trefn scfydlog yr Eglwys yn gofyn am weinidogion dysgedig, i oleuo y bobl yn barhaus ac i'w bugeilio yn yr un fan o flwyddyn i flwyddyn. Nid oes dim hanner dwsin allan o holl pregethwyr poblogaidd yr enwadau a allent gadw eu poblogrwydd yn fyw am flwyddyn pe caent eu cadw yn eefydlog yn yr un fen i weinyddu i'r un gynnulleidfa. 0 ganlyn- iad ni wnaiff hi mo'r tro i'r Eglwys gael gweinidogion o ddj'sg arwynebol. Pa fodd y gellir cael dynion doniol, a fyddant hefyd yn ddynion dyígedig? Y mae yn rhaid i'r Eglwys fyned allan i chwilio am danynt fel am drysorau cuddiedig, ac ar ol cael byd iddynt y mae yn rhaid iddi ddefnyddio hunanaberth i'w gloewi a'u cym- hwyso at eu gwaith. Y n Esgobaeth Bangor y mae yr Esgob a'i brif Offeiriaid wedi bod yn cyd-ymgynghori ar y pwngc, ac wedi penderfynu i iabwysiadu cynllun newydd, ac i'w weithio allan gyd âg egni di-ildio. Bwriedir gwneud ymdrech i gasglu cyllid blynyddolo £1,500. Gyd â'r arian yna bwriedir addysgu 32 o ysgolheigion. Bydd pob un o honynt i gael wyth mlynedd o addysg, sef pedair blynedd mewn ysgol rammadegol a phedair blynedd i raddio yn y Brif Ysgol, i efrydu mewn duwinyddiaeth, ac i ddysgu sut i bregethu a darllen a bugeilio yn effeithiol. Y mae y pwyllgor yn bwriadu cadw tŷ mawr yn Mangor i dderbyn 16 o fechgyn oddentu pymtheg oed, wedi eu dewis allan o fechgyn yr Esgobaeth yn rhinwedd eu doniau naturiol. Caiff y bechgyn addysg drwyadl yn ysgol y " Friars," dan yr athraw galluog sydd yn awr yn ei llywyddu. Yn y " Boarding House " byddaut dan ofaì un o Offeiriaid yr Eglwys Gadeiriol, a chânt ganddo addysg grefyddol a disgyblaeth ofalus, i ffurfio eu cymmeriadau ar ddelw moesoldeb aruchel a