Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

" Duw yn ei phalasau a adwaenir yn amddiffynfa^"__.pg. xlviii. 3. Hmẁìiiffpitìiìi ttr fglip. W> y gloch treiela uchod,—ei wys hen I wasanaeth Dnwdod; J-HiiH ei hen dinc hynod, •Jan, Llan, Llan jw'r fan i fod. EBBII Ka!(1>!>. O fewn dy gaerau heddwch boea, I'th lysoedd deued hawddfyd : Kr mwyn fy mrodyr mae'r aroh hon, A'm cymmydogion hefyd. Fa. cim. Crir. V. Rhir\ 3. AWST, 1877. Pris 2a. CYNNWYSIAD. prynodeb ..... ............. ' Ardderchog Lu y Merthyri "—Goleuni yn y Tywyilwch ündeb Eglwysig Penllyn ac Edeyrnion .. Öwyrthiau yn " Hanes Methodistiaeth yng Nghymru." Cwestiwn y Claddfeydd V Dadgyssylltwyr yn cynllunio pa fodd i rannu yr yspail .. .. .. .. .. .. ,. ^afodd y dyliri Eglwyswyr ymddwyn at Ymneiliduwyr ? V dychweljad iJr hen lwybrau Anghyfartaledd Gyflogau Gweinidogion Ymneillduol .. írfyn defnyddiol i dynnu yr Eglwys i lawr 4.mrywion GBYNODEB. GWYU ein darllenwyr erbyn hyn fod Oymdeithas newydd wedi ei ffurfio yn LÍoegr, o dan yr enw , Ühurch Leugue. Gwneir i fynu aelodan y gym- ^eithas hon gan mwyaf, os nid yn gyfangwbl o Uchel ílglwyswyr eithafol. Cadeirydd y Gymdeithas ydyw ^îr Mackonochie. Cynnaliwyd cyfarfod ìnawr cyntaf ^ gymdeithas ychydig yn ol. Llefarwyd lliaws o Mbau lled ryfedd yn y cyfarfod hwnnw. Wrth (ldarllen araith Mr Mackonochie cawsom y meddyl- ^drych ei fod wedi darganfod pechod newydd. Y mae ^efydliad Gwladol a Gwaddoliadau yn hanfodol bechadurus meddai efe. Y mae ereill wedi llefaru Í'eiriau celyd am y naill ar lla.ll, ond nis gallwn ar y òment hon gofio fod neb o'r blaen wedi dywedyd eu °od yn bechod ynddynt eu hunain. Os felly, pa beth *ni y Sefydliad a Gwaddoliadau Crefyddol dan yr hen ^ruchwyliaeth ? Y mae yr hyn sydd hanfodol ddrwg ^n ddrwg bob amser, ac ym mhob man, ac etto yr °edd y gwaddoliadau hynny o Ddwyfol osodiad. Y *Hae Mr Mackonochie yn ddyn ag sydd yn teilyagu Parch oblegid ei waith; oud nis gallwn ddarllen ei sylwadau heb gael ein hargyhoeddi fod ei deimladau ,^edi ei arwain dros derfynau rheswm. Yinddengys 1 DÌ ei fod hefyd yn anghysson àg ef ei hun. Credwn *od gwaddol yn perthyn i'r Eglwys sydd o dan ei °fal; o'r hyn lleiaf y mae yn perthyn iddi Bersondŷ, * pha beth y w hyn ond gwaddol P I í'od yn gysson âg *f ei hun y mae yn rhaid iddo ymwrthod â phob ^atling a dderbynia mewn ffordd o waddol, neu alw *i eiriiiu yn ol, neu ynte orphwy« dan y cyhuddiad o Syfrannogi yn feunyddiol o'r hyn y tystia ei fod yn béchod ynddo ei hun. YMAE lliaws y tu allan i'r Eglwys yn uchel eu llef yn erbyn gwaddoliadau. Ond nid ydym etto wedi ymgydnabyddu âg un enwad crefyddol a wna ymwrthod â gwaddoliadau. Y mae pregethwyr y Methodistiaid Calfinaidd ym mhlith yr ymosodwyr mwyaf ffyrnig ar yr Eglwys. Ond nid oes braidd yr un Gyrhmanfa na Chyfarfod Misol o'u heiddo yn myned heibio nad yw cwestiwn y Sustentation Fund yn dyfod i'r bwrdd. Y mae gwaddol, pan ym meddiant yr Eglwys, yn ddrwg, ond bendith ar beny neb a gyí'ranno yn helaeth at y Sustentation Fund— Gwaddol y Pregethwyr. ER fod lliaws o bethau mewn cyssylltiad â'r Ddadl ar Fesur y Uladdfeydd yn Nhy yr Arglwyddi yn peri i ni dristau, y mae un amgylchiad yn peri i ni lawenydd nid bychan, sef y ftaith ddarfod i DAia- mil-ar-ddeg o offeiriaid arwyddo y gwrthdybtiad yn erbyn caniattau i neb ond ofl'eiriaid yr Eglwys gael gweinyddu ym Mynwentydd yr Eglwys. Pan gofiom helaethrwydd dylanwad y miloedd hyn ar y rhai o'u hamgylch, mâ ydym heb obaith y bydd tynged y mesur, pan ddygir ef ger bron yn ystod y fiw^ddyn nesaf yn dra gwahanol i'w dynged eleni. Credwn y bydd i lwyddiant cynnygiad Arglwydd Harrowby droi allan yn fendith. Bydd yn foddion i ddwyn yr offeiriaid o wahanol olj-giadau yn nes at eu gilydd, ac i gydweithredu yn f wy egniol a chalonnog. Yr oedd mawr angen am rywbeth i ddeffroi yr offeir- iaid i weled nad doetli a gweddaidd yw heppian pany mae y gelyn wrth y porth. Credwn fod llwyddiant cynnygiad A rgl. Harrowby wedi eu deffroi o ddifrif. Gobeithiwn a chredwn nad â nemawr o wythnosau heibio heb i symmudiad gael ei gychwyn trwy yr holl deyrnas, i roddi ar ddeall i'n Seneddwyr a'n hesgobion fod Eglwyswyr y deyrnas yn penderfynit cadw yr hyn a ymddiriedwyd iddynt. V. YMAE yn hyspys i'n darllenwyr fod caniattad. i bregethwr ymneillduol fyned i'r Senedd, os gall gael gan etholwyr unrhywSirneu l^wrdeisdref ei ddewis a'i anfon yrio. Y nme o leiaf un pregethwr yn eistedd yn y Senedd bresennol—Y Parchedig Henry lîichard, yr aelod dros Ferthyr Tydfil. Ond tra y mae y gyfraith yn caniattau i bregethwr gael eisteddle yn y Parliament, y mae yn gommedd hyn i unrhyw Offeiriad, a'r rheswm a roddir dros y cyfryw ommeddiad yw, fod yr offeiriaid yn cael eu cyn- nrychioli yn Nhy yr Arglwyddi gan yr Esgobion.