Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

L_ . " Duw yn ei phaíasau a adwaenir yp amddiýynfa."^-Te. xlviü. 3. íliiiìiìiiffpiiìiìi tjl' ŴglüUJÍ. *wt y gloch treigla uchod,—ei wys ben I wasanactb Duwdod; Cana ei hen dinc hynod, Llan, Llan, Llan yw'r fan i fod. EbBW FABDD. O fewn dy gaerau heddwch boed, I'th lyeocdd deued hawddfyd: K*mwyu í'y mrodyr mae'r arch hon, A'm cymmydogion hefyd. Fb. oxxii. '.17 Rhif. VJI. Ctf. rv. CYNNWYSIAD. ^rynodeb ... ........, ÖoHEBIAETHAU :— Perffeithrwydd Sectol ........100 ^glwys Dduw .. .. .. .. .. .. 101 Crefydd heb Dduwioldeb..........101 Onll y Dadgyssylltwyr o addysgu y wlad * Pabyddion yn Ymneillduwyr yn Lloegr 'The Battery from liangor." .. Offeiriaid anfucheddol a'r Llcygwyr Eglwysig Pris 2g. ' Ardderchog Lu y Merthyri. wch .. . ^apel Glynhengoed -Goleuni yn y Tywyll- 105 106 108 109 llo 111 CRYNODMJB. YMAE yn eglur i'r neb a ddarllenodd sylwadau y gwahanol Newyddiadnron Ynineillduol ar araitli ^lluog Deon Bangor yng Ngliaernarfon, mai yr hyn * wnaetliai yr argraíí' ddyfnaf ar feddyliau ei wrandawyr ar y pryd, a darlíenwyr yrr adroddiad o'i Iraith, oedd yr hyn a ddywedasai o berthynas i ^wydd Uiaws o Weinidogion Ynmeillduol i gael [Urddau Sanctaidd yn yr Eglwys. Y mae mwy nag bn Newyddiadür yn awgrymmu fody Deon yn tystio 'ír hyn nas gwyddai pan ddywedai. fod o'r eyí'ryw I "einidogiou wedi auf'on llythyrau at Esgobion Cymru i gynnyg eu hunain f< 1 ymgeiswyr; rnewn ^air fod y Deon tra-pharchedig yn ddim amgen na Uuniwr celwyddau." Ond gwyddom ni, a chyfaddefa Ppb dyn diragfarn, mai "yr liyn á wyddai oedd yrn ^l dystiolaethu." Ac nid Gweinidogion Ynineillduol Cyniru yn unig sydd yn awyddus am gael Urddau ífogobaethol. Y mae Gweinidogion Ymneillduol yn Woegr, irrth y cnnnoedd, yn ymofyn am danynt. Jng Nghynnadledd Eglwysig Caer, agynhaliw'yd yn Jdiweddar, tystiai y Canghellydd Espin ei fod ef, *el Arholwr yr Esgob, a Phrif Athraw Coleg Duwin- yddól, wedi bod yn ymddiddan a ciiant a hanweií 0 leiaf o Weinidogion Ymneillduol yn ystod y Pymtheg mtynedd diweddaf, gyda.golwg ar iddynt ^Tael eu hordeinio. Sylwer fod y cant a hanner hyn yn ^mgeiswyr am Urddau S.anctaidd mewn un Esgob- *eth: Y mae yn Lloegr a Chyanru wyth ar hugain 0 Esgcrbaethau ; os yw nifer yr Ymgeis wyr anî Urddau ^rengau Ymneillduaeth yn hanner cymmaint yn yr •^sgobaethau hyn ag yn Esgobaeth Caer, ni chyfeiliorn- ^iûpe y dywedem fod miloedd o Weinidogion Ym- ^eülduol yn hiraethu am urddau esgobaethol. YDYW, y mae yn ddiammheuol fod cannoedd lawer o Weinidogion Ymneilhluol yn ceisio " myn'd i'r Eglwys," fel y dywedir. Y mae y cwestiwn, gan hynny, yn cyfodi, gan fod cymmaint yn coisio, paham y mae mor ychydig yn cael P Paliam na chai rhagor íyned i mewn a bocl cymniaintyn euro P Credwn fod " Congregational Layman," mewn llythyr a ysgrifen- wyd ganddo yn ddiweddar i'r Nonconformiÿt, yn atteb y cwestiwn. Dywed y gwr hwn—iímneillduwr, coiier, yn ysgriíennu i golofnau un o bril' organs Ymneill- duaeth yn y Deyrnas—-am y (ìweinidogion Ymrreül- duol, "fod cannoedd o ddynion yn y Weinidogaeth . Aughydlíurfiol ydynt yn hollol anaddas i'r swydd.'^ Tystia nad ydynt " ond windbays annywilliedig sydd yn dwyn gwarth ar eu gwaith gogoneddus." " Y mae cannoedd o reverendiaid " meddai, "yn myned o amgylch y wlad nas gallant siarad iaith eu mam yn gywir." Tystia fod "gwagder annhraethadwy" pregethau y pregothwyr hyn yn hollol annyoddeîol, ac nad yw eu pregethau yn ddim ond " Spurgeon a dwr, a thua 96 rhan o boh cant o'r elfen olaf." Yr ydym wedi clywed llawer yn y blynyddau olaf hyn ani ogoniant yr egwyddor wirfoddol. Ond " all is not gold that glitters." Y mae cannoedd o "revereud- i.iid " Ymneilhluol, Bydd yn byw ar yr egwyddor wir- foddol yn ddim ond " mere uucultmed windbags." WeJ, nid rhyfedd fod cyhnifer o houynt yn curo yn ofer wrtli borth yr h'glwys; y mae yn rhy gyfyng i'r windbaffs allu myned trwyddo; ac nid rhyfedd ycliwaith ddarfod i Deon Bangor ennyn y fatli lid a digofaint trwy ddyweyd y gwir ger bron gwlad. OND efallai fod rhywun yn barod i ofyn paliam y mae cynnifer o'r Gweinidogion Ymneillduol mor anniwylliedig, yn rhai na fedrant siarad iaitheumam, ac yn ddim ond " mere nncultui'ed windbags P" Yr ydym yn atteb yu hŷf mai y prif achos yw darostyng- iad y Gweiuidog i íympwy y Lord Deacons. Y mae yu ammhossibl i ond ychydig o ddynion o deimladau tyrier, a uieddyfìau diwylliedig, ymgymmeryd â swydd sydd yn eu dwyn yn ddarosoyngedig i fym- pwyon y niwyaf trahaus ac annysgedig yn eu cynnull- eidfaoedd. Gŵyr pawb mai y peth sydd yn rhoddi safle uclicl a dylanwad yn y capel yw maint a phwysau y pwrs. Bernir dyn, nid wrth wertli ei ben, ond wrth werth ei bocced. A gŵyr pawb hefyd fod y Gwein- idog druan yn gorfod bod yn uf uddaf wasanaetliwr i'r diacon cyfocthog. Dyna dystiolaeth y diweddar John Angell James: a'dyna dystiolaeth y Parch.