Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

" Duw yn ei phaiasau a adwaenir yn amddijfy'nifa%*>__Ps. z1tìü. 3. ircìròtffpìjl ijr (IglfflMl ■Pwr y ffloob treigla nehod,—ei wys hen I wasanaeth Duwdod; Cana ei hen dinc hynod, Llan, Llau, Llan jw'r fani iod. Ebün Fabdd. O fewn dy gaerau heddwch boedf I'th lysoedd deued hawddfyd • Er mwyn fy mrodyr raae'r arch hOD, A'm cymmydogion hefyd. Pa. oxxn. Rhip. IV. Ctf. IV. CYNNWYSIAD. Crynodeb ............ ,., QoHEBIAETHATJ :— Cylchwyliau Cerddorol yr Eglwys ... Capel Glynhengoed............ Qwaddoliadau yr Eglwys a Gwaddoliadau y l)uw neu'r Sectau—Pa un ? .....• Calfiniaeth ac Anffyddiaeth......... îrefn Blwyíol yr Eglwys......... tspryd plaid a rhagfarn ......... "Zelheb wybodaeth" ......... Y Llyfr Gweddi Gyffredin.......... Amrywion ............... MEDI, 1876. Peis 2g. Capeli CUYNODEB. YR oedd y Cyfarfodydd Eglwysig perthynol i Esgobaeth Bangor, a gynhelir bob blwyddyn ^m Mangor ddecbreu mis Awst, yn rbai hynod tayddiannus eleni. Yr oedd y cynnulliadau yn Uiosoccach nag arferol, a'r gwahanol gym- Oeitftasau yn yr esgobaeth, ar y cyfan, mewn Sefyllfa ddymunol. Yr unig eithriad oedd y Gymdeithas er Ehangu gweithrediadau yr Eglwys ÿn yr Esgobaeth. Y mae hyn i'w briodoli i'r Öaith fod Arglwydd Penrhyn wedi lleihau ei danys- rifiad i hanner yr hyn a roddasid ganddo yn flaenorol Y mae y lleihad yma yn nhanysgrifiad ei Arglwydd- iaeth yn golled o £250 yn íiynyddol i'r Gym- íleithas. Yr oedd y Gynhadledd Esgobaethol yn hynod lwyddianus. Er garwed yr hin, yr oedd y nife» o gynnrychiolwyr, Uen a lleyg, ÿn lluosoccach nag y gwelsom hwy erioed o'r blaen; ac yr oedd yr areithiau a draddodwyd yn bynod dda. Cafwyd annerchiadau gan liaws o'r cynnrychiolwyr lleyg a arddangosent allu mwy na chyffredin. Y matter cyntaf dan sylw ydoedd Cen- I hadaethau yr Eglwys—Cartrefol a Thramor. Ptn- derfynwyd ar ffurfio Bwrdd Cenhadol Esgobaethol, a bcd trefniadau i gael eu gwneuthur ym mhob plwyf, hyd y byddo yn bosibl, i gasglu y tanysgrifiadau yn wyihnoscl. Gwnaed y trefniad olaf hwn ar gais un o'r cyftillion lleyg a annerchodd y Gynhadledd ar y niatter dan sylw. Y pwngc nesaf i ddyfoddan ystyr- iaeth y Gynhadledd oedd Cyfraith Claddu. Pasiwyd penderfyniad na ddylid goddef unrhyw wasanaeth ond eiddo yr Eglwys yn ei mynwentydd cyssegredig; fod i'r Convocasiwn ddarparu gwasanaeth talfyredig, er symmud ymaith anhawsderau, ond na byddo i'r cyf* ryw Wasanaeth gael ei ddarllen wrth gladdu un difedydd, neu hunanleiddíad ; ac y dylai y Llywodr- aeth wneud darpariaeth er amlhau Claddfeydd er cyfarfod â gritvances dychymmygol y brodyr Ym« neillduol. dynnygiodd Deon Bangor, a derbyniwyd ei gynnygiad yn unfrydol, fod i ryw gyfundrefn esgobawl o gynnal Gwyliau Corawl trwy'r K6gobaeth gael ei mabwysiadu, a bod i Lawlyf r neu Lawlyfrau i'w defnyddio yn yr Ysgolion Sul gael eu darparu. Y testyn olaf a ddygwyd ger bron y Gynhadledd oedd y modd i wneud y Siapter yn y Ddinas Gadeiriol yn f wy gwasanaethgar i'r Eglwys. Yr oedd y Gynhadledd hon y fwyaf llwyddiannu» o lawer o'r oll a gawsom hyd yn hyn. Yr oedd yr ysgoldy mawr yn orlawn. Yr oedd yn dda gennym gael awgrymiad gan Ddeon yr Esgobaeth y bydd i'r Gynhadledd nesaf gael ei chynnal yn y Penrhyn Hall. YMAE yn llawen gennym glywed nad yw y pen* derfyniadau a basiwyd yn y Gynhadledd ym Mangor eleni i fod yn llythyren farw. Y mae y rhai y perthyn iddynt wrth y gwaith o ddewis aelodau y Bwrdd Cenhadol Esgobaethol. Credwn mai nid anfuddiol fyddai fîurfio ym mhob plwyf Fwrdd Cenhadol Plwyfol. Gallai y Bwrdd hwn ym- gymmeryd à'r gorchwyl o gasglu y tanyegrifiadau wythnosol. Pe gwneid hyn yr ydym yn gwbl sicr y byddai y symiau a gesglid yn yr Esgooaeth at y gwaith cenhadol yn ddeg cymmaint ag ydynt yn bresennol. ÂR ol llawer o wrthwynebiad y mae Ysgrif Addysg Arglwydd Sandon bellach wedi ei har- graphu ar Ddeddflyfrau y wlad. Yn ysgrif Addysg 1870 aberthwyd llawer iawn er boddloni yr Ymneill- duwyr politicaidd. Ond am y rhai hyn y maent fel y bedd yn gwaeddi o hyd " moes, moes." Mewn gwirionedd ni ddylid galw y Weithred honno yn " Ysgrif Addysg " o gwbl, ond yn hytrach yn " Ysgrif er taflu rhwystrauar ffordd yr Ysgolion Eglwysig." Ynddi y mae sylfaen pob gwir addysg—Crefydd—yn cael ei dirmygu. Gyd â golwg ar Addysg Grefyddol gorchymyn cyntaf, a gorchymyn mawr Gweithred 1870 oedd |i" Na ddysger Catecism yr^ Eglwys," a'r ail sydd gyffelyb iddo, "Na dim a gredir gan unrhyw blaid o ddynion yn galw eu hunain yn Gristionogion." 0 dau gysgod y Weithred ho»»o y6gyxnmunir y