Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"Dww yn ei phalasau a adwaenir yn amdótifly'Ẅci,"—Ps. xlviii. 3. Smìiìiiifpiìŵ rçr Twt t glooh treigla uchod,—ei wy» hen I wasanaeth Dnwdod; Cana ei hen dino bynod, Llan, Llan, Llan yw'r fan i fod; EBBIT I'ATIDJ). O fewn dy gaeran heddwch boed, I'th lysondd deued hawddfyd: Kr mwyn fy mrodyr mae'r arch hon, A'm eymmydogion hefyd. Pb. oxiii. Rhif. XII. Ctf. II. MAI, 1875. Pbis 2g . CTNNWYSIAD. Orynodeb .................. Y Llyfr Gweddi Gyffredin a Radicaliaid Llanelli Gwerthu a Phrynu Bywiolacthau Eglwysig. ... Pris Pregethwr ............... Y Pechod o ddilyn " Profession " ...... Y Nawfed Gorchymyn yn Sassiwn y BaH Gwirfoddoliant yr Eglwys yn Nghernyw Amddiffyniad yr Eglwys yn Wolverbampton ... Gwaddoliadau newydd yn Hampshire...... Amrywion.................. 177 179 187 188 189 191 192 192 1!)2 192 GBYNODEB. NID yn aml y rtafodd yr Eglwys yn yr Iwerddon y fraint o fagu mab mwy haelionus na Mr Henry Roe. Y mae y boneddwr bwn eisoes wedi adeiladu yn hollol ar ei draul ei bunan ystafell odidog at wasan- aeth Cynnadledd yr Eglwys Wyddelig. JVIr Street, yr arcbadeiladydd euwog oedd awdwr y cynlluniau, a threuliwyd dim llai na £27,000 ar y gwaith. Ond nid ydyw yr adeiUd yma ond un ran, a bonno yn un fecban o'r gwaith ag y mae Mr lloe yn ei gyllawni dros yr Eglwys. Y mae ar yr un amser yn treulio ugeiniau o íiioedd ar y gwaith o adgyweirio Eglwys Gadeiriol Crist yn Dublin. Disgwylir y bydd yn cael ei hail agor o byn i ben blwyddyn. AIL-AGORWYD EglwysRotherham yn ddiweddar gan Archesgob Caereí'rog, ar ol adgyweiriad trwyadl. Treuliwyd dros £'JO0O ar y gwaith dan gyfarwyddyd Sir Gilbert Scott. Ar ddiwrnod yr ail- agoriad yr oedd y casgliad yn yr Eglwys yn £233, ac yn y " Luncheon " ar ol y gwasanaetli tanysgriíiwyd ymhellach y swm fawr o £ l ,500. Dywedir fod yr hen Eglwys yma yn un o'r rhai mwyaf ardderchog yn ol arddull y bymthegfed ganrif. YMAE un o newyddiaduron Ysgotland yn ein hys- pysu mai methiant trucnus ydyw rhyfelgyrch y " Liberation Society " yn erbyn yr Eglwys Sefydledig yn y wlad honno. Gwir ydyw fod amryw gyfarfod- ydd wedi cael eu cynnal yn y trefydd, ac areithiau dadgyssylltiol wedi cael eu traddodi ynddynt gan gynhyrfwyr cyílogedig. Ond y mae y newyddiadur, at ha un y cyfeiriwn, yn hyspysu mai unig effaith y symmudiad ydyw rhoddi cyfleustra i " Agents" y Gymdeithas weled y wlad brydferth, a byw yn fras fel boneddigion yn yr Hotels ar draul y bobl sydd wedi tanysgrifio £100,000 at y busnes o godi twrw, creu rhagfarn, a chynhyrfu y werin yn erbyn yr Eglwys. YR ydym yn gweled fod rhai o'r papurau Ymneill- duol yn ceisio gwneud "capital"o'r ffaith fod Person yn y Deheudir wedi cael derbyuiad i mewn i enwad y Bedyddwyr trwy drochiad. Ar yr achlysur gwnaeth y boneddwr araith ymha un y proffesai roddi ei resymmau dros adael Eglwys Loegr ac ymuno â sect. Yr oedd ganddo ddigon o Avrhydrii gymmeryd arno mai Ilygredigaethau yr Eglwys oedd wedi newid ei farn, a'i arwain ef allan o'i chorlan. Os nag ydyra yn cam-gymmeryd yr oedd yboneddwr wedi eianallu- ogi am amser i weinyddu yn yr Eglwys, a hynny o herwydd achosion digonol. Digon ydyw dywedyd mai nid cariad gormodol at ddwfr a wnaeth sefyllfa y boneddwr hwn yn anghysurus yn yr Eglwys. Yr ydym yn dymuno gweled y dydd pan y \>yàà pob ofíeiriad yn Nghymru, sydd yn dangos yr un tuedd- iadau, yn canlyn llwybr y gwr hwn ac yn ymuno â rhyw enwad o'r tu allan i'r Eglwys. Yr 3'dym yn raeddwl fod y gohebydd a ysgrifenodd yr banes i'r " Eaner" wedi gwncud tro angharedig iawn â'r bon- lieddwr trochedig, ac hefyd âg enwad y Bedyddwyr. YN y " Faner " dyddiedig Ebrill 14, y mae erthygl isel a chableddus ar y testyn " Pris Esgobion." Pe buasai wedi ei hysgrifenu gan Bradlaugh ac wedi ymddangos yn y " National Reformer," neu wedi cael lle yn newyddiadur enwog Renealy, ni buasem yn rhyfeddu. A oes rhyw beth yn newydd ynddi ? Dim, Y mae cablu urddas yn hen hen arferiad cyn bod son am " Paner ac Amserau Cymru." Yr oedd yn un o'r arwyddion a ysgrifenwyd ar Faner sectyddiaeth chwerw a chenfigen chwyldroadol pob oes. Yn awr gadewch i ni ofyn—A oes rhyw gyíìawnder wrth wreiddyn chwerw cabledd y " Faner ' P A ydyw yr Esgobion fel dospartb yn cael mwy o gyflog na'u haeddiant p Nac ydynt. Ymhob cylch o weithred- iadau dynol y mae y gweithiwr yn deilwng o'i gyflog, ac y mae maint ei gyflog i fod yn gyfattebol iV allu- oedd. Yn awr y tuae pob un o'í E&gobion wedi dangos yn