Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"Duw yn ei phálasau a adwaenẁ yn amddijfWtfa.,»—Pb. xlviii. 3. ^wr 7 glooh treigia uchod,—ei wy» hen I waaanaetb Duwdod; Cana ei hen dino hynod, Llan, Llan, Llan yv.'r fan i fod. Ebbw Fabdd. ítBIF. X. CtP. II. MAWRTH, 1875. O fewn dy gaerau hrddwoh boed, I'th lysoedd deued hawddfyd: lîr mwyn fy mrortyr mae'r aroh ho», A'm cymmydogion hefyd. l's. OXZII. Pris 2a CYNNWYSIAD. Crynodeb ............ ......... Í45 Yr Alawon Americanaidd............... 147 Yepryd yr Oes .................. 149 íwngc y Mynwentydd yn Bethesda ...... ... 150 Mr. Gladstone ar Anffaeledigrwydd ........ 151 Adolygiad..................... 151 írophwyd yn Uefaru ei eiriau ei hun......... 152 JTfug-undeb Creíyddol yn y "City Temple"...... 154 c< Arch-Monopoly " yr Eglwys............ 166 Gohebydd y " Faner" a'r "Church Times"...... 158 Âmrywion................. >#j 160 GRYNODEB. YMAE Mr. Salt wedi ail-gynnyg ei Fesur yn Nhŷ y Cyff'rcdin, i alluogi yr Esgobion ar gais pump *r hugain o Blwyfolion, i drwyddedu Offeiriad i weinyddu mewn plwyf ymha un y bydd y Person Plwyfol un ai wedi methu neu wedi gommedd darparu üigon o foddion gras i gyfarfod anghenion ysprydoly ooblogaeth. Yr ydym ni yn hollol bleidiol i bob cyf- Hewidiad doetb a duedda i laccio tippyn ar dyndra y iÿyfundrefn Blwyfol, heb ddwyn i mewn ddyryswòh "c annhrefn. Y mae yn hawdd gwcled y gellid defnyddio mesur 'el un Mr. Salt er mwyn boddhau mympwyon hunan- °1 ac ymbleidgar dyrnaid o Blwyfolion anesmwyth ac ^flonydd. Dylid cynllunio trefniadau y mesur yn wyliadwrus yn y cyfryw fodd ag i'w wneud yn ^asanaelligar i achos crciydd a lleshad eneidiau, hel íod yn oíieryn i ddryllio ÍJndeb Eglwysig y Plwyfi 'rwy roddi cyfleustra i bump-ar-hugain o ymyrwyr i fcodi twrw ac aflonyddwch úiaehos. Gan fod yr Es- %ob yn eael yr hawl i benderfynu y matter, a'r Person Hwyfol hefyd yn cael cyfteustra yn gyntaf i wneud i *ynu, os gall eí', y diffyg yn y moddion gras cyn i ^refniaduu y Mesur cynnygiedig ddyfod i weithrediad, ^r ydym yn meddwl ar y cyfan y gwnaiff y cyfnewid- "*d lcs, ac yr ydym yn gobeithioy caiff'gymmeradwy- *eth y Senedd. Y mae pawb yn cydnabod fod y fcyfundrefn Blwyfol yn un ragorol, ond y mae ei *liwymau yn dra thynnion ac yn tueddu i gaethiwo ^erth ac i rwyetro ymledaeniadyr Eglwys. Os gellir ei wneud yn ddiniweid yn y cyfeiriad a grybwyllwyd, y mae Mesur Mr. Salt yn sicr o fod yn wasanaethgar. POBL gall ac hirben ydyw pobl Lancashire. Nid ydynt yn cael eu twyllo gan drwst mawr Uestri gweigion íiadicaliaeth. Pan ffurfiwyd y " School Board" yn Manchester, yr oedd pobl y dref enwog honno yn ddigon doeth i ethol dynion o yspryd ceid- wadol, yn lle derchafu penboethiaid direswm y " Bir- mingham League." Beth ydyw y canlyniadP Yn lle difetha yr Ysgolion Gwirfoddol er mwyn gwneud addysg y plant yn ddigretydd, a rhoddi baich cynnal- iaeth yr ysgolion ar y Trethdalwyr, dewisodd mwyaf- rif Ceidwadol y " Board " yn Manchester roddi bob chwareu teg i haelioni Llywodraetbwyr a thanysgrif- wyr yr ysgolion crefyddol. Y maent gwedi cyflawni gwaith mawr a Uedaenu moddion addysg^ ar gyfer anghenion y boblogaeth, ahynny heb dreuho dim ond £13,000. Yn Birmingham etholwyd " Board " yn cynnwys mwyafrif o Radicaliaid eithafol. Nid ydynt wedi gwneud mwy o waith dros addysg, nag agyflawnwyd yn Manchester, ond y maent wedi llafurio yn galed i ladd yr ysgolion gwirfoddol, i daflu holl addysg y dref ar y trethi, ac i alîtudio y Bibl o'r ysgolion. Pa swm a dreuliwyd ganddynt i'r diben daionus yna ? Dim llai na £65,000. Fel hyn y mae Birmingham wedi talu dros £50,000 am y fraint o osod blaenoriaid y blaid benboeth Radicalaidd sydd yn cynhyrfu y dref mewn awdurdod. Nis gallwn lai na llawenhau. Y mae yn sicr o fod er iechyd politicaidd a chrefyddol i'r dref gael teimlo pwysau dirfawr yr iau Radicalaidd. V1 ID oos dim rhyfeddach wedi digwydd yn Lloegr ef- 1_\ allai er's blynyddau na derchafiad Dr Kenealy i eis- tedd yn y Senedd, gan bleidleisiau etbolwyr Stoke upon Trent. Prif ddinas y " Pottiwrs " ydyw Stoke, ac y mae pob lle i feddwl fod cymmeriad y trigolion yn cyfatteb i'r nodweddion a briodolir yn gyffredin i lawer o ddynion sydd yn perthyn i'r alwedigaeth. Collodd Dr. Eenealy pob trefn arno ei hunan wrth geisio dadleu Oros yr Hawlydd tew yn acho» mawr y " Tichborne Estate." Dangosodd yn eglur i bob dyn deallus nad oedd ganddo ddim galíu ymresymmiadol fel dadleuydd, ddim boneddigeiddrwydd, ddim syn- wyr cyffredin, na chymmeriad anrhydedduB fel dyn. Ceisiodd faeddu y Barnwyr enwog à chabledd isel wael. Ymddygodd yn hollol fel Gwyddel gwyllt gan faldorddi a chodi twrw. Wedi i'r "Trial fyned