Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

' Dv/w yn ei phalasau a adwaenir yn amddijfynfa."—Pb. xlviii. 3. ÜraìlìlJftpiiìtò i|r Cglmp. twr T gloen treigla nrhod,—ei wy§ hen I waaanaetb Duwdod; Cana ei hen dinc hynod, Llan, Llon, Llan y w' ■ f»n i fod.] Ebbií Faiidi) Hhif. IV. Ctf. II. CYNNWYSLAD. Crynodeb .................... Y Trweiad Oddiallan............... Anghyttundebau Ymneillduol......... Yr Yagolion Gwaddoledig............ Y Dadgyseylltwyr a'r Hen DeBtament ... Y Wesleyaid a'r Eglwya............ Addyíg Grefyddol yn Ngbymrn ...... Atlj Diadau Ysgolion Snl yr Ymseilldnwyr Amrywion .................... O fewn dy gaerau heddwoh boed, I'th lysoccfd deued hairddfyd : Kr mwyn fy mrodyr mae'r arch hon, A'm cymmydogion hefyd. Fi. cxxu. MEDI» 1874. Pris 2o. 49 50 51 53 54 56 59 61 63 ÖRYNODEB. AR y 2 lain o'r mÌB hwn cyssegrwyd yr Hybarch W. Basil Jones, D.D., yn Esgob Tyddewi, a'r Parch. Ed. Steer, D.D., yn Esgob Canolbarth Affrica, yn Westminster Abbey, gan Ârchesgob Caergaint, a phedwar o Esgobion cynnorthwyol. Yr oedd lliaws mawr o bobl wedi ymgynnull i'r Fonachlog i weled y seremoni, ac yr oedd y côr yn orllawn o gyfeillion personol y ddau Esgob newydd. Am hanner awr wedi unarddeg gorymdeithiodd y cantorion, yr Offeir- iaid, a'r Esgobion, oeddynt wedi ymgynnull yn y Jerusalem Chamber i'w lleoedd priodol ger yr allor. Dechreuodd ei BasJonrwydd ddarllen Gwasanaeth y Cymmun ; darllenwyd yr Epifrtol gan Esgob Bath a Wells, a'r Efengyl gan Esgob Llundain. , Yna can- lynodd y bregeth, yr hon a draddodwyd gan y Parch. Canon Thorold, oddiar 2 Timotheusii. 1, 2. Gan fod yr offrwm ar y dydd i gael ei ddefnyddio tuag at adgyweirio Eglwys Gadeinol Tyddewi, appeliai y pre- gethwr at ei wrandawyr i anfon yr Esgob newydd i'w e6gobaith â'i law yn llawn, modd y gallai ar fyrder orphen y gwaith ag oedd eisoes wedi costio £23,000. Wedi i'r pregethwr ddibennu, arweiniwyd y ddau Es- fob dewisedig i Gapel Islip, lley dodasantym danynt ob un ei fferwisg wen, ac wedi dychwelyd, cyflwynwyd hwy i'r Archesgob, darllenwyd mandat y Frenhines, a chymmerasant y llw o ufudd-dod i awdurdod yr Arch- esgob. Ar ol darllen y Litani a rhanau eraill o Wasanaeth y Cyssegriad, aeth y ddau ŵr dewisiedig i Gapel Islip, i roi am danynt y gweddill o'u hesgobawl wisgoedd. Pan ddychwelasant arddodwyd dwylawyr Arohesgob a'r pedwar Esgob arnynt. Ŷna cymmer- odd y ddau Esgob eu Ue gyd â'r Esgobion eraiJI, a I gweinyddwyd y Cymmun Bendigaid, yr hyn a der- fynodd y seremoni. AR foreu y ] 6eg o'r mis diweddaf bu farw Esgob Sumner, diweddar Esgob Caerwynt: yr oedd yn 83 mlwydd oed. Yr oedd y diweddar Esgob yn ail fab i'r Parch. Robert Sumner, Ficer Kenilworth, o Harriet ei wraig, merch William Bird, Ysw., masnachydd, Llundain. Ganwyd ef yn y tìwyddyn 1790, ac addysgwyd ef yng Nglioleg Eton, a Choleg y Drindod, Caer^rawnt. Bu yn feistr yn Eton, yn Ganon yng Nghaerwrangon a Chaergaint, ac jn Rheithor Abignon. Yn 1816, priododd MÌsb Man- noir, rcerch Mr. J. P. Mannoir, boneddwr o Switzer* land, yr hwn a ddilynai yr alwedigaeth o fferyllydd. Priododd ef y foneddiges hon yn benaf trwy ddylanwad Arglwydd ac Arglwyddes Conyngham, pan ar daith ar y Cyfandir, y rhai fuont yn foddion i ddwyn Sumner i sylw. Yn 1826, cysscgrwyd ef i esgobaeth Llandaf, ac yn Tachwedd, 1827, sym- mudwyd ef i esgobaeth Caerwynt, Ue yr arosodd am yrysbaid o un mlynedd a deugain a naw mis. Er bcd yr olaf' yn esgobaeth eang, cyflawnodd ei holl ddyled- swyddau gyda manylrwydd a gofal mawr. DYDD Gwener, Awst 7fed, yn Nhy'r Arglwyddi, darllenwyd Araith y Frenhines, a gohiriwyd y Parliament tan y 23ain o Hydref. Yr oedd yr araith yr hon a ddarllenwyd gan yr Arglwydd Ganghellwr, yn dangos nad oedd y Sessiwn yn anffrwythlon o fesurau o bwys mawr a chyffredinol, er ei bod mewn bodolaeth un ran o dair yn llai o ran amser nag y mae'r Senedd-dymmor yn gyffredin yn arfer a bod. Diolchir am y parodrwydd a ddangoswyd wrth wneuthur darpariaeth ar gyfer y Tywysog Leopold. Sicrheir ein bod ar delerau cyfeiUgar â galJuoedd tramor, a rhoddir eglurhad ar ein salle yng Ngbyn- nadledd Brussels. A r ol gobeithio yr adferir y cyttun- deb cylch-gyfnewidiol rhwng Canada ar Unol Dalaethau, galerir oherwydd y trwbwl y mae Spaen ynddo. Cyfeirir yn nesaf at gyttundeb Zanzibar, y newyn Indiaidd, a'n perthynas â'r Brenhin Koffee, yr hwn hyd yn hyn sydd wedi cadw ei addewidion. Wedi hyn cyfeirir at yr ad-drefniadau o dan y gyll- idebfel rliai tebygol o lesoli y wlad ac ychwànegu y cyllid. Cyfeirir li fyd at Act y Llaw-weithfeydd, diddymiad Tadogaeth yn Eglwys i: cotland, Bil y Gwasanaeth Cyhoeddus, ac Act y Trwyddedau, &c, fel mesurau a fyddant o les ac a roddant foddlon-